Univerzitetpim.com

Get Adobe Flash player

Prijave za članstvo u najvećoj studentskoj organizacija u svijetu su otvorene!

Prijave za članstvo u najvećoj studentskoj organizacija u svijetu su otvorene!

Prijavite se putem linka  http://bit.ly/BudiPromjena

AIESEC je globalna organizacija, koja postoji u 127 zemalja širom svijeta, vođena od strane studenata. Cilj djelovanja AIESEC-a jeste da širi multikulturalnost, razvija ljudski potencijal i liderske sposobnosti kod mladih kroz programe stručnih i volonterskih razmjena. Continue reading

ERASMUS MUNDUS: Otvorena 4 programa stipendiranja

ERASMUS MUNDUS: Otvorena 4 programa stipendiranja

Erasmus Mundus je program saradnje i mobilnosti na polju visokog obrazovanja kojem je cilj poboljšati kvalitetu visokog obrazovanja u Evropi i promovisati dijalog i razumijevanje između ljudi i kultura kroz saradnju s trećim zemljama. Isto tako, program doprinosi i razvoju ljudskih resursa i kapaciteta za međunarodnu saradnju institucija za visoko obrazovanje kroz povećanu mobilnost između Evropske unije i navedenih zemalja. Erasmus Mundus omogućuje da studenti, nastavnici i saradnici sa područja zemalja Zapadnog Balkana provedu određeni period mobilnosti na partnerskim EU univerzitetima, kao i studenti, nastavnici i saradnici da dođu kroz akademsku mobilnost na partnerske univerzitete na području Zapadnog Balkana. Continue reading

1 2 3 16