Univerzitetpim.com

Get Adobe Flash player

Konkurs za UPIS NA MASTER STUDIJ 2015.

K O N K U R S Za upis studenata na  II CIKLUS STUDIJA
u školskoj 2015/2016. godini za dobijanje naziva

MASTER EKONOMIJE, MASTER PRAVA, MASTER PSIHOLOGIJE,
MASTER ANDRAGOGIJE i MASTER RAČUNARSTVA I INFORMATIKE
(300 ECTS bodova),  

Na sljedećim studijskim programima:

1. MENADŽMENT 2. FINANSIJE I BANKARSTVO
3. MARKETING  4. EKONOMSKA DIPLOMATIJA
5. PRAVO  6. PSIHOLOGIJA  7. ANDRAGOGIJA
8. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA.

CIJENA ŠKOLARINE NA DRUGOM CIKLUSU
STUDIJA UKLJUČUJE:

1. NASTAVU,
2. PRIJAVU I ODBRANU MASTER RADA,
3. IZDAVANJE UVJERENJA I DIPLOME.

 

Continue reading

1 2 3 13