Slider

Dobrodošli na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment

Dobro došli na službenu web stranicu našeg Univerziteta. Želja nam je, da listajući ove stranice upoznate naš rad. Izbor i sticanje visokog obrazovanja prvi je korak u gradnji uspješne karijere svakog pojedinca. Sa tom namjerom, prateći izazove poslovnog svijeta, razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, savremenu pravnu praksu i naučne tokove u oblasti psihologije i andragogije, razvili smo savremene studijske programe koji mogu biti Vaš izbor.

VIJESTI

Vodič kroz PIM

– Diplomirani ekonomista
– Diplomirani pravnik
– Diplomirani psiholog
– Diplomirani andragog
– Diplomirani inženjer grafike i dizajn
– Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – energetska efikasnost i zelena energija
– Diplomirani inženjer računarstva i informatike

STED JOURNAL“ – Journal of Social and Technological Development/Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju.
Časopis izlazi polugodišnje (maj i novembar) i možete ga besplatno čitati na zvaničnoj web stranici časopisa.

STED Journal – Journal of social and technological development  

Close Menu