Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
Dobrodošli na službenu stranicu PIM Univerziteta!
 Želite da imate uspješnu karijeru? Uprkos opštoj lošoj situaciji u privredi i društvu stepen naših zaposlenih diplomiranih studenata stalno se povećava i prelazi 80%. Razlog za to je već stečeno povjerenje poslodavaca u jačinu diplome koju studenti nose, a na osnovu dosadašnjih iskustava sa prethodnim generacijama uspješnih diplomaca. Vjerovatnoća da ćete biti zaposleni nakon završetka studija je izuzetno velika.

EKONOMSKI FAKULTET

Globalizacija svjetskog poslovanja donosi nove profile i zanimanja i zahtijeva obrazovanje koje je usmjereno ne samo u akademska i teorijska znanja nego u praktično znanje, neposredno primjenjivo u svakodnevnim poslovnim situa-cijama.
Naučite sve u vezi poslovanja. Postanite Šef kabineta, Projekt menadžer, Event menadžer, Portfolio menadžer, Finansijski analitičar, Akvizicioni broker, PR menadžer, Portparol, Pregovarač, Menadžer u multinacionalnim kompanijama, bavite se političkim i međunarodnim marketingom, budite član ekonomske diplomatske misije i još mnogo toga.Preuzmite sve informacije o studijskom programu:

Studijski program Menadžment 180 ECTS .
Studijski program Menadžment 240 ECTS.
Studijski program Marketing 240 ECTS.
Studijski program Marketing 180 ECTS.
Studijski program Finansije i bankarstvo 240 ECTS.
Studijski program Finansije i bankarstvo 180 ECTS.
Studijski program Ekonomska diplomatija 180 ECTS.
Studijski program Ekonomska diplomatija 240 ECTS.

Knjiga predmeta EKONOMSKI FAKULTET

PRAVNI FAKULTET

Za malo vještina u pravnom svijetu možemo reći da su potpuno nove, ali svakako sve one vremenom trpe trans-formacije, dopunjavanje i dodavanje novih područja rada.

Vaše životno opredjeljenje je pravo.

Naučite sve što morate znati da biste bili uspješan advokat, pravozastupnik, notar, sudija, tužilac ili pravobranilac. Pripremite se na pravi način za Vašu buduću profesiju i budite uspješni.

Preuzmitesve informacije o studijskom programu:
Studijski program Pravo 240 ECTS.
Knjiga predmeta PRAVNI FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET

U savremenom društvu i civilizaciji potrebe za psiholozima su sve izraženije. U preduzećima, klinikama i zdravstvenim ustanovama, sigurnosnim kućama i savjetovalištima veoma je malo zaposlenih psihologa. U vaspitno-obrazovnim institu-cijama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, domovi učenika i internati) imaju veoma mali broj zaposlenih psihologa.

Upoznajte se sa psihološkom naukom, naučite osnovne principe psihičkog razvoja i načine kognitivnog funkcionisanja , te razumjevanje ponašanja pojedinca i grupa, ovladajte osnovnim metodološkim postupcima u psihološkim istraži-vanjima i statističkim metodama.

Preuzmite sve informacije o studijskom programu:
Studijski program Psihologija 240 ECTS.doc.
Knjiga predmeta FILOZOFSKI FAKULTET.

TEHNIČKI FAKULTET

Trenutno u Republici Srpskoj postoji potreba za nekoliko stotina inžinjera grafike/dizajna.Nigdje na biroima za zapošljavanje nije bilo niti ima nezaposlenih stručnjaka ovoga profila. Ovaj obrazovni profil prati i primjenjuje najnovija naučna i tehnološka dostignuća u grafičkoj djelatnosti.
Naučite da dizajnirate grafički proizvod u odjeljenjima pripreme u štamparijama, redakcijama, službama marketinga bilo koje djelatnosti, projektujete izradu grafičkog proizvoda, budete glavni menadžer u štampariji, radite poslove vještačenja (forenzike) svih vrsta dokumenata, potpisa, štampanih novčanica i daktiloskopije.
Preuzmite sve informacije o studijskom programu:
Studijski program Graficki inženjering i dizajn 180 ECTS. Knjiga predmeta TEHNICKI FAKULTET.

 

FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA

Uprkos stanju u ekonomiji, krajem prošle godine Evropska komisija
procijenila je da će do kraja 2015. godine u Evropskoj uniji
nedostajati čak 400.000 profesionalnih informatičara.
Što se tiče zapošljavanja u našem IT sektoru, prilike se trebaju tražiti
u dvije potencijalne mogućnosti: zapošljavanje u IT preduzećima ili
informatičkim odjelima ili pokretanje vlastitog posla, jer raditi se može za male klijente iz okruženja, ali i za globalne naručioce koji preko internetskih portala nude projekte i visoku naknadu. Završite studij i posao vas čeka!
Preuzmite sve informacije o studijskom programu:
Studijski program Racunarske nauke 240 ECTS.
Studijski program Racunarske nauke 180 ECTS.
Knjiga predmeta FAKULTET RACUNARSKIH NAUKA.