fbpx

Obavještenje za predavanja iz predmeta Međunarodno bankarstvo

Obavještavamo studente IV godine smjera Finansije i bankarstvo da se predavanja iz predemeta Međunarodno bankarstvo kod doc.dr Ranka Mijića, predviđena za ponedeljak 31.10.2016. godine odgađaju. Termin nadoknade biće nakandno objavljen.

en_US
en_GB en_US