Konferencija eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE)

U srijedu 07.12.2016. godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, održana je godišnja Konferencija eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE), na kojoj su ispred Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment prisustvovali Prorektor za nastavu doc.dr Mladen Ivić i koordinator nastave Igor Šabić. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Implementacija Bolonjskog procesa u BiH, Trendovi i prakse u visokom obrazovanju“, gdje su okupljenima predstavljena iskustva drugih evropskih zemalja u reformama visokog obrazovanja, problemi i prepreke sa kojima se suočavaju visokoškolske ustanove kod izdavanja zajedničkih diploma, zatim ishodi učenja i nastava sa fokusom na studenta u drugim zemljama, izgradnja kapaciteta i osiguranje kvaliteta za doktorske studije, pitanja kvalifikacionog okvira, evropskih standarda i još mnogo toga. Zaključci koji su izneseni na ovoj konferenciji uveliko će doprinjeti razvoju visokog obrazovanja u BiH, kao i reformi istog.