Posjeta studenata na razmjeni proizvodnim pogonima u gradu Doboju u sklopu praktičnog dijela nastave

U sklopu praktičnog dijela nastave na PIM Univerzitetu studenti koji su na razmjeni u skolpu projekta ERASMUS+, koji nam dolaze iz Rumunije, obišli su proizvodne pogone u gradu Doboju. Studenti su posjetili predzeće HIFA grupa, odnosno njihov proizvodno distribucioni centar za ugljeni i drveni pelet u Doboju – EuroStil, kao i najnoviji pogon HIFA Grupe za preradu i zamrzavanje svježeg i suvog voća, kapaciteta 2500 tona. EuroStil je u 2016. godini zabilježio 60% izvoza, dok je pogon za preradu voća u potpunosti orjentisan izvozu. U otvorenom razgovoru studenti su imali priliku da čuju poslovna iskustva rukovodilaca oba pogona, te steknu nova saznanja o sistemu kvaliteta koji se primjenjuju u posjećenim fabrikama. Pored toga, studenti su posjetili i pogone kompanije MBA, koja je orijentisana preradi i izradi proizvoda od čeličnog lima. Studenti su bili posebno zainteresovani za iskustva ove fabrike prilikom izvoza gotovog proizvoda i kupovine materijala i mašina iz Kine i Turske.