Obavještenje za predavanja iz predmeta Međunarodno javno pravo

Predavanja iz Međunarodnog privatnog prava predviđena za 16 i 23 maj se otkazuju a nadoknada će se izvršiti 15 maja (ponedjeljak), sa početkom u 16:00.