Projekat PIM univerzitet prošao u drugu fazu za HORIZONT 2020

Projekat za HORIZONT 2020 po pozivu CULT-COOP-01-2017: „Democratic discourses and the rule of law“, pripremljen od strane PIM Univerziteta kao vodećeg člana konzorcijuma u saradnji sa devet članova konzorcijuma iz različitih djelova Evrope, je nakon četveromjesečne evaluacije, od strane Evropske komisije, pozitivno vrjednovan i kao takav je prošao u drugu fazu. Naš projekat je jedan od četiri projekta koji su prošli u drugu fazu od ukupno 22 koliko ih je bilo po ovom pozivu.

Pored PIM Univerziteta članovi konzorcijuma su:

  1. Hungarian Academy of Sciences, Institute for Political Sciences (MTA TK), Mađarska;
  2. School of Communication and Media (SKAMBA), Slovačka;
  3. National Centre for Scientific Research (CNRS), Francuska;
  4. Friedrich Schiller University Jena, Department of Political Science (FSU JENA), Njemačka;
  5. Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities (KTU), Litvanija;
  6. University of Torino, Law Department (UNITO), Italija;
  7. Jagiellonski University, Sociology of Law Department (UJ), Poljska;
  8. Adam Mickiewicz University, Department of Political Science and Journalism (AMU), Poljska;
  9. University of Athens, Political Science and Public Administration Department (N.K.U.A), Grčka.

Tematski fokus projekta je usmjeren na debate o suverenosti i legitimitetu EU u kontekstu rastućih nezadovoljstava demokratskim diskursima u EU.

Cilj projekta jeste otkrivanje i kritičko promišljanje postojećih i nastajućih, mejnstrim i alternativnih, narativa i diskursa o legitimitetu i suverenitetu EU i njihovom uticaju na buduće percepcije građana i interesnih grupa o EU.

Želimo istaći da je PIM Univerzitet jedan od prvih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji je ostvario ovakav rezultat kada su u pitanju HORIZONT projekti.