Održan sastanak partnera povodom pripreme pune aplikacije za poziv u okviru Horizon 2020 programa

 

Predstavnici Pravnog fakulteta, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, kao lidera konzorcijuma, učestvovali su na sastanku partnera za pripremu pune aplikacije za poziv „Democratic discourses and the rule of law“ u okviru Horizon 2020 programa Evropske unije. Sastanak je održan 23. i 24. juna 2017. godine u Budimpešti, a domaćin sastanka je Centar za društvena istraživanja pri Mađarskoj akademiji nauka. Na sastanku su diskutovani detalji kraće verzije aplikacije koja je prošla prvi krug selekcije i na osnovu koje je konzorcijum pozvan da dostavi detaljnu verziju aplikacije. Sastanak je rezultirao detaljnim dogovorima o sadržaju i praktičnim aspektima pripreme detaljne aplikacije, te su svi članovi konzorcijuma još jednom naglasili svoju posvećenost ovom projektu. U konzorcijumu, osim Pravnog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment koji je lider konzorcijuma, učestvuje još 9 partnera iz Evropske unije i to: Centar za društvena istraživanja pri Mađarskoj akademiji nauka (Mađarska), Fakultet za medije i komunikacije (Slovačka), Nacionalni centar za naučna istraživanja (Francuska), Fridrih Šiler Univerzitet u Jeni, Fakultet političkih nauka (Njemačka), Univerzitet tehnologije u Kaunasu, Fakultet društvenih nauka (Litvanija), Univerzitet u Torinu, Pravni fakultet (Italija), Jagielionski Univerzitet, Odsjek sociologije prava (Poljska), Adam Mickievič Univerzitet, Odsjek za političke nauke i novinarstvo (Poljska), i Univerzitet u Atini, Fakultet za političke nauke i javnu administraciju (Grčka).