Potpisan sporazum o saradnji između Privatne gimnazije ,,Milena Pavlović Barili“ iz Beograda i PIM Univerziteta

PIM univerzitet potpisao je sporatzum o međusobnoj saradnji sa Privatnom gimnazijom  ,,Milena Pavlović Barili“ iz Beograda.

http://univerzitetpim.com/sporazumi.com