Rezultati Prvog septembarskog ispitnog roka- Ekonomski odnosi sa inostranstvom, Međunarodno poslovanje, Osnovi ekonomije