Prof.dr Nenad Vunjak postao dio tima PIM univerziteta

Sa Zadovoljstvom obavještavamo nastavnike, asistente i studente PIM univerziteta da će u narednom periodu dio tima PIM univerziteta biti prof.dr Nenad Vunjak, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Prof.dr Nenad Vunjak će obavljati poslove savjetnika direktora Univerziteta na polju strateškog planiranja i razvoja, te međunarodne saradnje PIM univerziteta.