Obavještenje za usmene ispite i upis ocjena iz svih predmeta kod doc.dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da će se usmeni ispiti i upis ocjena kod doc.dr Džanana Berberovića održati u petak 20.10.2017. godine sa početkom u 09:00h.