Obavještenje za usmene ispite i upis ocjena kod prof.dr Radomira Čolakovića i doc.dr Jelene Davidović Rakić

Obavještavamo studente da će se usmeni ispiti i upis ocjena iz svih predmeta kod prof.dr Radomira Čolakovića i doc.dr Jelene Davidović Rakić održati u petak 27.10.2017. godine sa početkom u 13:00h