Obavještenje za predavanja kod doc.dr Željka Grublješića

Obavještavamo studente da se predavanja iz predmeta Osnove menadžmenta, Odlučivanje u menadžmentu i Strateški menadžment predviđena za utorak 28.11.2017. godine odgđaju. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.