Obavještenje za termin ispita kod prof.dr Branka Latinovića

Obavještavamo studente da se ispiti u Aprilskom ispitnom roku iz predmeta kod prof.dr Branka Latinovića predviđeni 18.04. pomjeraju za 25.04.2018. godine sa početkom u 16:00h.