Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Javne finansije