fbpx

Autorski tekst prof.dr Milana Blagojevića pod naslovom “Kvaziautoritet sud(ij)skog jednoumlja”

Blagojević Milan

Blagojević Milan

Prof. dr Milan Blagojević, redovni profesor Univerziteta PIM za oblast Ustavno pravo i sudija Okružnog suda u Banjoj Luci napisao je autorski teskt koji je objavljen u novinama “Glas Srpske”, pod nazivom: “Kvaziautoritet sud(ij)skog jednoumlja”. U ovom radu prof. dr Milan Blagojević postavlja pitanje: “Jesmo li mi postigli pravnu sigurnost i pravnu ravnopravnost?”, te sa stanovišta pravne nauke objašanjava trenutno stanje u praksi Apelacionog vijeća Suda BIH.

Čitav tekst prof. dr Milana Blagojevića možete pročitati na sledećm linku:

http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/KOLUMNA-Kvaziautoritet-sudijskog-jednoumlja/lat/274483.html

en_US
en_GB en_US