fbpx

dr Dejan Kojić odbranio doktorsku disertaciju na Tehnološkom fakultetu univerziteta u Novom Sadu

U okviru nastavka profesionalnog usavršavanja kadrova, Univerzitet PIM s ponosom obavještava širu javnost, da je dr Dejan Kojić 28.12.2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, te tako stekao zvanje: Doktor nauka – tehnološko inženjerstvo. Tema doktorske disertacije je: “Strukturiranje funkcionalih hibridnih materijala na osnovu alifatičnih poliuretana i neorganskih punila”, rađena pod mentorstvom: dr Jaroslava Budinski-Simendić, redovni profesor i dr Jelena Pavličević, vanredni profesor –Tehnološki fakultet Novi Sad. Pored mentora, ostali članovi komisije za odbranu doktorske disertacije bili su: dr Mirjana Jovičić, vanredni profesor, Tehnološki fakultet Novi Sad – predsjednik; Dr Milena Marinović Cincović , naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd –član; Dr Pero Dugić, redovni profesor, Tehnološki fakultet Banja Luka – član. Univerzitet PIM će i u narednom periodu nastaviti da podržava profesionalno usavršavanje svojih zaposlenih, kao i da animira sadašnje i svršene studente da nastave svoje obrazovanje i profesionalno usavršavanje, jer je to najbolji put do sigurnog uspjeha.

en_US
en_GB en_US