fbpx

Obavještenje za dodatni termin ispita u Februarskom ispitnom roku za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, a koji nisu u mogućnosti da pristupe u redovnim terminima u Februarskom ispitnom roku, da prijavljene ispite mogu polagati u jednom od sledećih dodatnih termina:

Studijski program Predmet Termin
Ekonomski fakultet

I godina

Poslovna matematika 09.02. u 10:00h
Osnovi ekonomije 09.02. u 10:00h
Engleski jezik 09.02. u 10:00h
Poslovna informatika 16.02. u 10:00h
Sociologija 16.02. u 10:00h
Osnovi menadžmenta 16.02. u 10:00h
Ekonomski fakultet

II godina

Poslovno pravo I 09.02. u 10:00h
Marketing 09.02. u 10:00h
Engleski jezik II 16.02. u 10:00h
Poslovne finansije 16.02. u 10:00h
Finansije i bankarstvo

III godina

Upravljanje Marketingom 09.02. u 10:00h
Odlučivanje u menadžmentu 09.02. u 10:00h
Finansijski menadžment 09.02. u 10:00h
Međunarodno poslovanje 16.02. u 10:00h
Monetarna ekonomija 16.02. u 10:00h
Finansije i bankarstvo

IV godina

Ekonomski odnosi sa inostranstvom 09.02. u 10:00h
Marketing logistika 09.02. u 10:00h
Menadžment finansijskih rizika 16.02. u 10:00h
Međunarodno bankarstvo 16.02. u 10:00h
Marketing

III godina

Upravljanje Marketingom 09.02. u 10:00h
Odlučivanje u menadžmentu 09.02. u 10:00h
Međunarodno poslovanje 16.02. u 10:00h
Ponašanje potrošača 16.02. u 10:00h
Marketing

IV godina

Ekonomski odnosi sa inostranstvom 09.02. u 10:00h
Marketing logistika 09.02. u 10:00h
Menadžment finansijski rizika 16.02. u 10:00h
B2B marketing 16.02. u 10:00h
Marketing neprofitnih organizacija 09.02. u 10:00h
en_US
en_GB en_US