fbpx

Kako poslovnu ideju u srednjoj školi pretvoriti u realnost?

Ilija Džombić

Ilija Džombić

Živimo duže od dvije decenije u vremenu koje svakodnevno nazivamo tranzicioni period. Proces koji još nije završen. Među svim tranzicionim arenama, na sceni je i prelazak iz planski dirigovane u preduzetničku ekonomiju. Skoro pola vijeka ovim prostorom egzistirala je tzv. antibiznis kultura, čije posljedice i danas osjećamo.

Naš proces tranzicije prate mnoga spoticanja. Jedno od njih je i obrazovanje. Nismo prepoznali potrebu da pored primarnih znanja i vještina razvijamo i preduzetničku kreativnost još od najranijeg školskog uzrasta djeteta. Na taj način od najranijeg doba djeteta razvijamo njegovu preduzetničku svijest.

Preduzetnički način razmišljanja je shvatanje da u našem okruženju uvijek postoji gomila problema i mnoštvo potreba čije rješavanje može biti vrijedno i zajednici, ali i nama samima.

To podrazumijeva da se s jedne strane problemi i potrebe prepoznaju, razumiju i shvate benefiti njihovog rješavanja, a s druge strane da se za njih osmisle rješenja koja su primjenjiva i isplativa. Upravo je to cilj. Ne moraju svi biti preduzetnici i pokretači vlastitog biznisa. Primarni zadatak je širenje svijesti o preduzetništvu, preduzetničkom duhu, preduzetničkom načinu razmišljanja i razvijanja preduzetničkih vještina. Istinski, to donosi sa sobom dobro za cijelu privredu i društvo u cjelini. To je najefikasniji put da potisnemo antibiznis kulturu i prihvatimo odgovornost za sebe.

Kod mladih ljudi moramo razvijati svijest o vlastitoj odgovornosti za sopstvenu sudbinu, odlučnost za samozapošljavanje, kao i svijest da preduzetništvo razvija i pojedinca i društvo u cjelini. Činjenica je da su učinjeni prvi koraci u tom pravcu, ali oni još nisu dovoljni da kažemo: završili smo tranziciju, ušli smo u novu fazu razvoja društva. Još tražimo odgovor kako da kroz obrazovni proces prenesemo mladim ljudima upotrebljivo znanje. S tim ciljem u škole je uveden predmet preduzetništvo. Nažalost, to nije dovoljno. Nastavnici ne mogu odgovoriti postavljenim ciljevima bez kvalitetne edukacije za ovaj poduhvat. Ne znamo koliko je kod nastavnika razvijena svijest o preduzetništvu, koliko su zainteresovani da u okviru svojih predmeta realizuju postavljene ciljeve. Čini mi se da još dominira želja u odnosu na ostvareni rezultat. Nažalost, čini mi se i da još nismo ni svjesni koliki kreativni potencijal nose naša djeca i da ga nismo aktivirali na adekvatan način.

Primarno je nastaviti osposobljavanje nastavnog kadra koji će s uspjehom da se nosi s ovim izazovima, a istovremeno sa djecom intenzivirati rad kako ne bismo i dalje propuštali dragocjeno vrijeme. Potrebno je da napokon shvatimo da u generacijama koje stasavaju i koje dolaze leži najveći razvojni potencijal društva u kojem živimo i koji će dovršiti započetu tranziciju i započeti novu eru razvoja ekonomije zasnovane na inovaciono-tehnološkim znanjima.

Na tom putu treba da imamo na umu i zahtjeve Evropske unije prema zemljama jugoistočne Evrope kojima se one obavezuju da zajedno sarađuju na programima koji će unapređivati i podsticati razvoj ekonomije i privrede utemeljene na znanju. Evropska povelja za malo preduzetništvo i EU zakon o malom preduzetništvu ističu potrebu cjeloživotnog učenja o preduzetništvu kao posebnom samostalnom području.

Polazeći od ovih pretpostavki, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM ove godine je započeo s implementacijom projekta “Preduzetnik u srednjoj školi”. Projekat se sastoji iz sljedećih aktivnosti:

– upoznavanje profesora srednjih škola na temu preduzetništva;

– prenošenje znanja na učenike završnih razreda srednjih škola s akcentom na pisanje poslovnih i biznis planova;

– organizovanje takmičenja među učenicima srednjih škola na temu pisanja biznis planova;

– ocjenjivanje i nagrađivanje najbolje napisanih biznis planova uz nagrađivanje najboljih.

Ciljna grupa ovog projekta su učenici završnih razreda srednjih škola. Implementacijom ovog projekta želi se dati doprinos razvoju preduzetništva i preduzetničkog duha, ali i ukazati na mogućnosti koje imaju obrazovne ustanove u predstavljanju značaja preduzetništva za društvo u cjelini, ali i svakog pojedinca.

Učenici će tokom projektnih aktivnosti sticati nova upotrebljiva znanja i vještine, primjenjivati već postojeća znanja stečena u redovnom nastavnom procesu i kreirati svoje vlastite biznis ideje. Najvažnije u svemu ovome je da kompetencije čiji razvoj podržavamo ovim projektom postanu dio njihovog fonda znanja i ponašanja, koji je potpuno primjenjiv u društvu koje nas okružuje i koji odgovara na potrebe vremena u kojem živimo.

Nakon završetka obuke učenici koji su učestvovali u projektu imaće priliku da svoje biznis ideje predstave stručnom žiriju i bore se za stimulativnu novčanu nagradu, ali i na taj način uče kako se predstavlja svoja ideja i bori da bude podržana i prihvaćena.

Planirane obuke iz oblasti preduzetništva i poslovnog planiranja će kod učesnika podići svijest o značaju preduzetništva za razvoj ekonomije, ukazati na mogućnosti koje preduzetništvo nudi pojedincu, pružiti im specifična znanja za planiranje, pokretanje i vođenje vlastitog biznisa (izrada biznis plana, istraživanje tržišta, marketing, organizacija poslovanja, finansije, proces registracije preduzeća/preduzetničke djelatnosti).

Nadam se da će se u realizaciju ovog, ali i sličnih projekata uključiti i predstavnici poslovne zajednice.

Tekst objavljen u Nezavisnim novinama:

https://www.nezavisne.com/index/kolumne/Preduzetnik-u-srednjoj-skoli/522631

 

Link za prijave na takmičenje:

http://univerzitetpim.com/2019/02/04/poziv-na-takmicenje-preduzetnik-u-sredjnjoj-skoli/

en_US
en_GB en_US