fbpx

Ministarstvo privrede i preduzetništva podržalo Projekat "Preduzetnik u srednjoj skoli" podržalo

Grb Republike Srpske

Projekat “Preduzetnik u srednjoj školi” podržalo je Ministarstvo privrede i preduzetništva RS.

“Imajući u vidu cilj projekta i planirane aktivnosti sa stanovišta resorsne nadležnosti ministarstva podržavamo realizaciju ovog projekta koji će sigurno doprinjeti promociji preduzetničkog sektora i samozapošljavanju pojedinaca. Takođe, podršku dajemo i sa aspekta što smatramo da su u vremenu četvrte industrijske revolucije, preduzetnici sasvim sigurno kadar buducnosti, koji će svojim preduzetničkim duhom i znanjem kreirati nove poslove.”

Ekonomski fakultet Univerziteta PIM iz Banja Luke započeo realizaciju Projekta pod nazivom „Preduzetnik u srednjoj školi“. Ovim putem vam dostavljamo najvažnije informacije o pomenutom Projektu, a koje su bitne za vašu Instituciju, profesore i učenike.

Projekat se sastoji iz sljedećih aktivnosti:

  • Upoznavanje profesora srednjih škola o značaju preduzetništva;
  • Prenošenje osnovnog znanja o preduzetništvu na učenike završnih razreda srednjih škola, sa akcentom na znanja i vještine potrebne za pisanje biznis planova;
  • Informisanje učenika i profesora srednje škole o organizaciji takmičenja na temu pisanja biznis plana koji organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta PIM.
  • Organizovanje predstavljanja prijavljenih biznis planova od strane učenika, ocjenjivanje i proglašavanje pobjednika pomenutog takmičenja.

Cilj Projekta je dati doprinos promociji preduzetništva kod učenika srednjih škola,  kao i podizanju svijesti o mogućnostima i važnosti koje preduzetnički sektor nudi svakom pojedincu.

Više o takmičenju na TAKIČENJE “PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI”.

en_US
en_GB en_US