Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

DA LI STE SPREMNI ZA PRELAZAK GRANICA U 2021? Ako jeste, Experience agencija vam nudi mogućnost rada u Minhenu u Njemačkoj na 2 ili 3 mjeseca. Naravno, tu je i program Work and travel u Americi koji je uveliko u pripremama kako ništa ne bi poremetilo nadolazeće ljeto! O svim informacijama možete čuti na prezentaciji putem registracije na linku: https://docs.google.com/forms/d/1j2NCFHgrCy9gQb_jfs0I7qq0aK4uxXWjAeZ6oMOgnvA/viewform?gxids=7757&edit_requested=true https://youtu.be/cDvVP2gkfeA

Continue Reading Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Timski rad i motivacija“. Cilj obuke je da polaznici, u interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom stručnog edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike postizanja boljeg timskog rada i višeg nivoa. Timskom organizacijom rada oslobađa se kreativna energija zaposlenih i stvara ,,sigurna” radna sredina za ispoljavanje vještina i znanja zaposlenih. Pored toga, timska organizacija rada daje zaposlenima veći osjećaj da mogu da utiču na radnu situaciju i povećava radnu motivaciju. Kroz trening,…

Continue Reading POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Obavještenje o dodatnom terminu predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da će se predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića održati 26.11. i 27.11.2020. godine u sledećim terminima: Četvrtak 26.11.2020. godine Uvod u kliničku psihologiju                         13:30-16:30 Metodologija psihološki istraživanja       11:00-13:30 Petak 27.11.2020. godine Uvod u kliničku psihologiju                         10:00-12:00 Metodologija psihološki istraživanja       12:00-15:00

Continue Reading Obavještenje o dodatnom terminu predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića

Intervju, prof. dr Mladen Milić

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? Univerzitet PIM je opredijeljen za savremene, inovativne i dinamičke studijske programe, koji prate evropske standarde i odgovarajuće fakultete u okruženju i EU koji su usko povezani sa potrebama i zahtjevima tržišta za visokoobrazovanim kadrovima. Naš univerzitet obrazuje visokostručne kadrove koji tokom studiranja stiču znanje na zavidnom nivou koje im omogućava ravnopravno uključenje u savremene poslovne tokove bez početne potrebe dodatnog usavršavanja.    Uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja i stavljanje mladog čovjeka u fokus sticanja znanja primjenom savremenih metoda obrazovanja i učestvovanja u naučno-istraživačkim procesima koji će mu u budućnosti omogućiti kvalitet, stručnost, kompetentost,…

Continue Reading Intervju, prof. dr Mladen Milić

Pozivnica za prijavu projekata za treću epizodu nove Sezone SBF Start up Challenge

Treća sezona TV takmičenja"Sarajevo Business Forum (SBF) Start-up Challenge" Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo i partneri u saradnji sa Hayat TV pozivaju sve mlade sa područja cijele Bosne i Hercegovine, starosti do 35 godina, da se prijave za novu, treću sezonu TV takmičenja u predstavljanju poslovnih ideja „SBF Start-up Challenge“. Kao i u protekle dvije sezone, SBF Start-up Challenge je takmičenje (univerzitetskih) timova i biznis ideja koje ocjenjuje stručni žiri. To je takmičenje u znanju kroz koje se nastoji popularizirati poduzetništvo i promovirati pozitivne vrijednosti. Odabrani učesnici će se takmičiti u TV emisiji, a pobjednici svake emisije će biti nagrađeni iz osiguranog nagradnog fonda…

Continue Reading Pozivnica za prijavu projekata za treću epizodu nove Sezone SBF Start up Challenge

Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Naš profesor na Filozofskom fakultetu, prof. dr Elvir Ibeljić, ukazao je na značaj doktorskih studija: "Doktorske studije su mnogo više od samog istraživanja i pisanja. Ono što se želi ostvariti jestdoprinos ukupnom temeljnom i primjenjivom znanju, te da doktoranti razviju akademski način razmišljanja i da ga kontinuirano nastave nadograđivati.Prije svega i najbitnije, Univerzitet zajedno sa nastavnicima promoviše pozitivnu socijalnu i emocionalnu klimu i interakciju korištenjem savremenih nastavnih sistema i metodičkih postupaka u cilju podsticanja razvoja svih studentskih sposobnosti u cjelini.Nastavni plan i program je inovativan, prati trendove i interesovanja studenata."

Continue Reading Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević

Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM ukazao je na značaj doktorskih studija: 🔹️"Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, kao najviši stepen postdiplomskog studija, predstavljaju krunu akademskog razvoja svakog pojedinca.Nakon uspješnog okončanog doktorskog studija dobija se najviše akademsko zvanje - doktor pravnih nauka.🔹️Jedan od uslova za sticanje zvanja doktora nauka je uspješna izrada i odbrana doktorske disertacije, samostalnog naučno istraživačkog rada kojim se kandidat predstavlja javnosti na odabranom istraživačkom polju.Od velikoj je značaja pravilan izbor teme, pravca i metodologije istraživanja u čemu kandidatima na raspolaganju stoji nastavni kadar sa bogatim iskustvom sa najprestižnijih svjestkih univerziteta.🔹️Doktorske studije predstavljaju najznačajniji lični i…

Continue Reading ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević