Odbrana master rada, Jelena Spasić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada naše studentice Jelene Spasić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Zaštita ljudskih prava u međunarodnom pravu“. U sastavu Komisije bili su: prof. dr Predrag Raosavljević - predsjednik Komisije, doc. dr Jelena Latinović - mentor i član Komisije, doc. Biljana Petrović - član Komisije, Gordana Marković – zapisničar Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog master rada, čime je Jelena Spasić zasluženo stekla zvanje master prava Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Jeleni i mentoru!

Continue Reading Odbrana master rada, Jelena Spasić