Odbrana diplomskog rada, Nada Krstić

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Nade Krstić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Perfekcionizam i socijalno-psihološke karakteristike lidera“. Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Nada zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Nadi i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Nada Krstić

Odbrana diplomskog rada, Maja Burkanović

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Maje Burkanović. Tema njenog diplomskog rada bila je „Relacije između motiva postignuća, perfekcionizma i školskog uspjeha “. Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Maja  zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Maji i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Maja Burkanović