Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Naš profesor na Filozofskom fakultetu, prof. dr Elvir Ibeljić, ukazao je na značaj doktorskih studija: "Doktorske studije su mnogo više od samog istraživanja i pisanja. Ono što se želi ostvariti jestdoprinos ukupnom temeljnom i primjenjivom znanju, te da doktoranti razviju akademski način razmišljanja i da ga kontinuirano nastave nadograđivati.Prije svega i najbitnije, Univerzitet zajedno sa nastavnicima promoviše pozitivnu socijalnu i emocionalnu klimu i interakciju korištenjem savremenih nastavnih sistema i metodičkih postupaka u cilju podsticanja razvoja svih studentskih sposobnosti u cjelini.Nastavni plan i program je inovativan, prati trendove i interesovanja studenata."

Continue Reading Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević

Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM ukazao je na značaj doktorskih studija: 🔹️"Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, kao najviši stepen postdiplomskog studija, predstavljaju krunu akademskog razvoja svakog pojedinca.Nakon uspješnog okončanog doktorskog studija dobija se najviše akademsko zvanje - doktor pravnih nauka.🔹️Jedan od uslova za sticanje zvanja doktora nauka je uspješna izrada i odbrana doktorske disertacije, samostalnog naučno istraživačkog rada kojim se kandidat predstavlja javnosti na odabranom istraživačkom polju.Od velikoj je značaja pravilan izbor teme, pravca i metodologije istraživanja u čemu kandidatima na raspolaganju stoji nastavni kadar sa bogatim iskustvom sa najprestižnijih svjestkih univerziteta.🔹️Doktorske studije predstavljaju najznačajniji lični i…

Continue Reading ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević