Stručna obuka na temu „Kancelarijsko poslovanje“ za studente u Trebinju

INFORMACIJA ZA STUDENTE U TREBINJU Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka organizuje za studente Odjeljenja Univerziteta u Trebinju stručnu obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“. Ovakav oblik stručnog obrazovanja je sve više cijenjen i tražen u savremenom poslovnom okruženju, te postaje presudan faktor za postizanje uspjeha i sticanja konkurentske prednosti na tržištu rada. Obuka će se realizovati 25. i 26. februara 2021. godine 1. dan 25.02. 15.00 – 18.30 časova 2. dan 26.02. 10.00 – 13.30 časova PROGRAM OBUKE UVOD Definicija i pojam kancelarijskog poslovanja;Osnovni pojmovi u kancelarijskom poslovanju – akt, predmet,…

Continue Reading Stručna obuka na temu „Kancelarijsko poslovanje“ za studente u Trebinju