Prof. dr Branko Latinović

Redovni profesor
- Informacione nauke i bioinformatika,
- Računarske nauke

E-mail: brankolatinovic1@gmail.com  
Tel:

Obrazovanje

 • 1997 – Doktorat – Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna informatika
 • 1980 – Diploma – Ekonomski fakultet, Banjaluka, Poslovna informatika
 • 2007 – Izbor u zvanje – Panevropski univerzitet „Apeiron“, Informacione nauke i bioinformatika, Računarske nauke

Najvažniji objavljeni radovi

 • Miletić O., Todić B., Latinović B. (1999): Optimizacija uređaja čvorne tačke transportnog sistema, 2. Međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 99, Banjaluka
 • Latinović B. (2000): Prototip ekspertnog sistema za analizu kreditnog rizika i ocjenu kreditne sposobnosti debitora, 5. Balkanska konferencija za operaciona istraživanja, Banjaluka 
 • Latinović B. (2001): Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu, 6. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi
 • Latinović B. (2001): Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka, 8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva 
 • Latinović B. (2002): E-trgovina kao savremeno internet poslovanje, 17. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja
 • Latinović B., Jotanović G., Jauševac G. (2009): Prednosti korištenja mobilnih aplikacija, 14. Kongres JISA-DICG, Herceg Novi
 • Drljača D., Latinović B., Radić G. (2010): Evropska digitalna agenda, 1. Međunarodni naučno-stručni skup ICT:DS, Banjaluka
 • Latinović B. (2011): Extraction of Information in the context of Business Inteligention, Međunarodni naučni recenzirani časopis JITA, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka
 • Drljača D., Latinović B., Radić G. (2012): E-governance in Republic of Srpska – Challenges and prospects, Međunarodni naučni recenzirani časopis Qualiti of Life, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka 
 • Drljača D., Latinović B. (2013): Mjesto IKT u programu HORIZONT 2020, 5. Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka 
 • Drljača D., Latinović B. (2014): Problems for development of E-Government in Republic of Srpska, ICT Forum 2014, Niš
 • Drljača D., Latinović B. (2014): Social networks as tool for e-government – case study of republic of Srpska government, 8th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools enabling e-Government – DiMI, University of Udine, Italy MeTTeG14, Udine 
 • Drljača D., Latinović B. (2015): Improvement trend in web presentations of municipalities in Republic of Srpska, 7. Međunarodni naučo-stručni skup ITeO, Banjaluka