GOSTUJUĆI PROFESOR MARIUS BENEA IZ RUMUNIJE ODRŽAO PREDAVANJE STUDENTIMA U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA MOBILNOSTI NA TEMU “DIGITALNI MARKETING”

Studenti Univerziteta PIM su imali priliku da prisustvuju predavanju na temu „Digitalni marketing“ cijenjenog profesora Marius Benea sa Politehničkog univerziteta Timisoara, Tehnički fakultet Hunedoara u okviru Erasmus+ programa razmjene nastavnika i studenata. Predavanje iskusnog predavača, profesora Marius Benea temeljilo se na svim specifičnostima, mogućnostima i potencijalima digitalnog marketinga da promijeni način na koji dolazimo i angažujemo naše klijente u smislu rasta našeg profita. Ovim predavanjem, profesor Benea se bazirao na mnoge digitalno-marketinške taktike pomoću kojih kompanije uspješno posluju. Takođe, profesor je predstavio studentima svoju knjigu “Digital marketing 2020”, koja zasigurno predstavlja ulazna vrata u jedan novi, drugačiji svijet – svijet digitalnog marketinga. Veliko…

Continue Reading

ODRŽANO PRVO PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI“, ORGANIZATOR EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITETA PIM

Koordinator projekta, prof. dr Nikola Vojvodić, održao je prvo predavanje u okviru projekta „Preduzetnik u srednjoj školi“. Učenici SC „Ljubiša Mladenović“, SC „Đuro Radmanović“, Novi Grad i SC „Nikola Tesla“, Kotor Varoš, upoznali su prostorije Univerziteta PIM, savremeno opremljene kabinete, biblioteku i labaratoriju, te saslušali važne informacije vezane za uspješan rad Univerziteta PIM, od strane sekretara Upravnog odbora i Univerziteta, dipl. pravnika, Igora Šabića. ▪️Predavanje našeg uvaženog profesora Nikole Vojvodića se odnosilo na osnove preduzetništva, izradu biznis plana po najsavremenijim principima kroz mnoštvo primjera i finansijskih izvještaja. Cilj predavanja bio je priprema srednjoškolaca za takmičenje u okviru projekta „Preduzetnik u srednjoj školi“, na…

Continue Reading

Profesorica Mihaela Popa, sa Politehničkog Univerziteta Temišvar, u posjeti Univerzitetu PIM i dogovori u okviru Erasmus+programa

Čast nam je bila ugostiti profesoricu Mihaelu Popa, sa Politehničkog univerziteta Temišvar, Tehničkog fakulteta Hunedora iz Rumunije. Naš cijenjeni, prof. dr Ostoja Barašin, razgovarao je sa uvaženom profesoricom Mihaelom Popa u okviru Erasmus+ programa. Tema razgovora se odnosila na razmjenu iskustava u realizaciji nastavnih sadržaja na ovadva univerziteta, naročito na realizaciji predmeta Komunikacije. “Profesorica Mihaela je prenijela vrlo zanimljiva iskustva u realizaciji ovog predmeta nanjenom fakultetu i moram istaći da su mi njene ideje u velikoj mjeri dragocjene u nastojanju da unaprijedim vlastitu metodiku realizacije nastave na PIM Univerzitetu. Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv da u dogledno vrijeme posjetim Tehnički fakultet u…

Continue Reading

DOGOVORENA ZAJEDNIČKA SARADNJA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI“ SA „MEDICINSKO-TEHNOLOŠKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA”, PRIJEDOR

Posjetom "Medicinsko-tehnološke i građevinske škole", Prijedor, koordinator projekta prof. dr Nikola Vojvodić i prof. dr Vojislav Škrbić, predstavili su ideju i plan projektne aktivnosti „Preduzetnik u srednjoj školi“ i dogovorili uspješnu saradnju sa uvaženim direktorom škole, Aleksandrom Milješićem.  Veliko hvala direktoru Aleksandru Milješiću na srdačnom dočeku! 

Continue Reading

Mara Galić, odbrana diplomskog rada „Tržište novca i kapitala u BiH“

Pod mentorstvom uvaženog prof. dr Ranka Mijića, naša draga studentica Mara Galić, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Tržište novca i kapitala u BiH”.Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o izuzetnoj ideji i temi koja će uvijek biti aktuelna. Uz veliku podršku mentora, prof. dr Ranka Mijića, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, Mara je uz najvišu ocjenu svog završnog rada zasluženo stekla zvanje diplomiranog ekonomiste, Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Mari i mentoru!

Continue Reading

Dajana Đukić, odbrana diplomskog rada pod nazivom „PROJEKAT – IZRADA PRIJEDLOGA PROJEKTA I BUDŽETIRANJE“

Pod mentorstvom uvaženog, doc. dr Željke Grublješića, naša draga studentica Dajana Đukić, odbranila je diplomski rad pod nazivom „ PROJEKAT – IZRADA PRIJEDLOGA PROJEKTA I BUDŽETIRANJE”. Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o kandidatkinji koja je proživjela taj rad i projekat, uz akcenat na to da pisanje projekta nije nimalo lagan zadatak. Cilj projekta kandidatkinje, bio je, prevencija disgrafije kod djece predškolskog uzrasta, rana detekcija, dijagnostika i stimulacija kroz što raniji tretman djece sa poteškoćama u razvoju fine motorike gornjih ekstremiteta i formiranju grafomotoričkih sposobnosti. Uz veliku podršku mentora, doc. dr Željke Grublješića, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem…

Continue Reading

Obavještenje za raspored nastave za ljetni semestar za studente koji si prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, da je raspored nastave sa dodatnim terminima predavanja objavljen na stranicama fakulteta u odjeljku raspored nastave.

Continue Reading

OBAVJEŠTENJE ZA ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIHSa zadovoljstvom obavještavamo javnost da Univerzitet u skladu sa svojim strategijama nastavlja svoj razvoj i uvođenje novih studijskih programa.Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka dobio je dozvolu za rad i licencirao Odjeljenja Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu BiH.Sjedište Univerziteta je u naselju Ilićka, ulica Ilićka bb u Brčkom, u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine Brčko, koja je sagrađen i namijenjena isključivo za potrebe obrazovanja, površine 1500 m².Odjeljenju Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu  BiH odobreno je organizovanje nastave I, II i III ciklusa…

Continue Reading

Predstavnici Univerziteta PIM, učestvovali su na konferenciji pod nazivom HubIT MakerLab, u Berlinu

Predstavnici Univerziteta Pim, doc. dr Dejan Kojić, doc. dr Saša Salapura i prof. dr Predrag Raosavljević, učestvovali su na konferenciji pod nazivom HubIT MakerLab, na Tehničkom Univerzitetu, u Berlinu. Cilj konferencije je primjena inovacija iz oblasti informacionih tehnologija u stvaranju rješenja koja su usklađena sa društvenim potrebama.  Naš vrijedni tim, doc. dr Saša Salapura, dekan Fakultela računarskih nauka i prof. dr Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu radili su projekat pod nazivom “Protect my Buba“, koji je privukao veliku pažnju. Projekat je imao za cilj pomoć vlasnicima ljubimaca u izbjegavanju javnih mjesta sa prevelikom bukom, usljed upotrebe petardi i drugih pirotehničkih sredstava.Ponosni…

Continue Reading
Close Menu