KONSTITUISAN NOVI UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA PIM

U petak, 6. marta 2020, Univerzitet PIM je dobio novi Upravni odbor za naredne 4 godine.Članovi Upravnog odbora su: 1. mr Danijela Jokanović;2. prof. dr Dragan Đuranović;3. prof. dr Mladen Milić;4. prof. dr Ilija Džombić;5. doc. dr Dragoljub Reljić;6. doc. dr Dražen Vrhovac;7. protojerej Nebojša Draškić, predstavnik SPC;8. dipl. pravnik Igor Šabić;9. Željana Popović Vjerujemo da će iskustvo i znanje članova Upravnog odbora donijeti dodatnu energiju koja je potrebna da Univerzitet PIM nastavi realizaciju svoje misije i ostvarenje poslovnih politika. Poslije održane sjednice, članovi Upravnog odbora su nastavili druženje uz koktel u opuštenijoj atmosferi.

Continue Reading

ODRŽANA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA PIM

U petak, 6. marta 2020, održana je proširena sjednica Senata Univerziteta PIM, kojoj su pored članova Senata prisustvovali nastavnici i saradnici Univerziteta PIM, kao i članovi novoformiranog Upravnog odbora.  Na sjednici se razgovaralo o budućim strateškim pravcima rada univerziteta, upisnoj politici u narednim godinama, kao i o uvođenju dodatnih metoda koje mogu unaprijediti kvalitet nastavnog i naučnog procesa, al i veće transparentnosti rada Univerziteta PIM i uvida javnosti u naš rad. ▪️Poslije održane sjednice, nastavljeno je druženje uz koktel koji je organizovan u znak početka ljetnog semestra školske 2019/2020.

Continue Reading

Dragana Medarević, odbrana master rada pod nazivom „PRIMJENA RACIONALNO EMOTIVNO – BIHEVIORALNE TERAPIJE NA UČENICIMA SREDNJE MJEŠOVITE ŠKOLE U DRVARU“

Pod mentorstvom uvaženog, doc. dr, Džanana Berberovića, naša Dragana Medarević, odbranila je master rad pod nazivom „ PRIMJENA RACIONALNO EMOTIVNO - BIHEVIORALNE TERAPIJE NA UČENICIMA SREDNJE MJEŠOVITE ŠKOLE U DRVARU”. U sastavu Komisije za odbranu završnog rada studentkinje Dragane Medarević, bili su: Doc. dr Zdravko Marjanović – predsjednik,Doc. dr Džanan Berberović – mentor,Doc. dr Miroslav Đurić – član,Dijana Mitrović – zapisničar Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je riječ o odlično urađenom završnom master radu, koji je po obimu, kvalitetu, jasnom stilu pisanja zadovoljio standarde više nego dobrog završnog master rada.  Pored kandidata, koji je nesumnjivo uložio ogroman trud, velike zasluge i…

Continue Reading

GOSTUJUĆI PROFESOR MARIUS BENEA IZ RUMUNIJE ODRŽAO PREDAVANJE STUDENTIMA U OKVIRU ERASMUS + PROGRAMA MOBILNOSTI NA TEMU “DIGITALNI MARKETING”

Studenti Univerziteta PIM su imali priliku da prisustvuju predavanju na temu „Digitalni marketing“ cijenjenog profesora Marius Benea sa Politehničkog univerziteta Timisoara, Tehnički fakultet Hunedoara u okviru Erasmus+ programa razmjene nastavnika i studenata. Predavanje iskusnog predavača, profesora Marius Benea temeljilo se na svim specifičnostima, mogućnostima i potencijalima digitalnog marketinga da promijeni način na koji dolazimo i angažujemo naše klijente u smislu rasta našeg profita. Ovim predavanjem, profesor Benea se bazirao na mnoge digitalno-marketinške taktike pomoću kojih kompanije uspješno posluju. Takođe, profesor je predstavio studentima svoju knjigu “Digital marketing 2020”, koja zasigurno predstavlja ulazna vrata u jedan novi, drugačiji svijet – svijet digitalnog marketinga. Veliko…

Continue Reading

ODRŽANO PRVO PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI“, ORGANIZATOR EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITETA PIM

Koordinator projekta, prof. dr Nikola Vojvodić, održao je prvo predavanje u okviru projekta „Preduzetnik u srednjoj školi“. Učenici SC „Ljubiša Mladenović“, SC „Đuro Radmanović“, Novi Grad i SC „Nikola Tesla“, Kotor Varoš, upoznali su prostorije Univerziteta PIM, savremeno opremljene kabinete, biblioteku i labaratoriju, te saslušali važne informacije vezane za uspješan rad Univerziteta PIM, od strane sekretara Upravnog odbora i Univerziteta, dipl. pravnika, Igora Šabića. ▪️Predavanje našeg uvaženog profesora Nikole Vojvodića se odnosilo na osnove preduzetništva, izradu biznis plana po najsavremenijim principima kroz mnoštvo primjera i finansijskih izvještaja. Cilj predavanja bio je priprema srednjoškolaca za takmičenje u okviru projekta „Preduzetnik u srednjoj školi“, na…

Continue Reading

Profesorica Mihaela Popa, sa Politehničkog Univerziteta Temišvar, u posjeti Univerzitetu PIM i dogovori u okviru Erasmus+programa

Čast nam je bila ugostiti profesoricu Mihaelu Popa, sa Politehničkog univerziteta Temišvar, Tehničkog fakulteta Hunedora iz Rumunije. Naš cijenjeni, prof. dr Ostoja Barašin, razgovarao je sa uvaženom profesoricom Mihaelom Popa u okviru Erasmus+ programa. Tema razgovora se odnosila na razmjenu iskustava u realizaciji nastavnih sadržaja na ovadva univerziteta, naročito na realizaciji predmeta Komunikacije. “Profesorica Mihaela je prenijela vrlo zanimljiva iskustva u realizaciji ovog predmeta nanjenom fakultetu i moram istaći da su mi njene ideje u velikoj mjeri dragocjene u nastojanju da unaprijedim vlastitu metodiku realizacije nastave na PIM Univerzitetu. Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv da u dogledno vrijeme posjetim Tehnički fakultet u…

Continue Reading

DOGOVORENA ZAJEDNIČKA SARADNJA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI“ SA „MEDICINSKO-TEHNOLOŠKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA”, PRIJEDOR

Posjetom "Medicinsko-tehnološke i građevinske škole", Prijedor, koordinator projekta prof. dr Nikola Vojvodić i prof. dr Vojislav Škrbić, predstavili su ideju i plan projektne aktivnosti „Preduzetnik u srednjoj školi“ i dogovorili uspješnu saradnju sa uvaženim direktorom škole, Aleksandrom Milješićem.  Veliko hvala direktoru Aleksandru Milješiću na srdačnom dočeku! 

Continue Reading

Mara Galić, odbrana diplomskog rada „Tržište novca i kapitala u BiH“

Pod mentorstvom uvaženog prof. dr Ranka Mijića, naša draga studentica Mara Galić, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Tržište novca i kapitala u BiH”.Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o izuzetnoj ideji i temi koja će uvijek biti aktuelna. Uz veliku podršku mentora, prof. dr Ranka Mijića, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, Mara je uz najvišu ocjenu svog završnog rada zasluženo stekla zvanje diplomiranog ekonomiste, Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Mari i mentoru!

Continue Reading

Dajana Đukić, odbrana diplomskog rada pod nazivom „PROJEKAT – IZRADA PRIJEDLOGA PROJEKTA I BUDŽETIRANJE“

Pod mentorstvom uvaženog, doc. dr Željke Grublješića, naša draga studentica Dajana Đukić, odbranila je diplomski rad pod nazivom „ PROJEKAT – IZRADA PRIJEDLOGA PROJEKTA I BUDŽETIRANJE”. Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o kandidatkinji koja je proživjela taj rad i projekat, uz akcenat na to da pisanje projekta nije nimalo lagan zadatak. Cilj projekta kandidatkinje, bio je, prevencija disgrafije kod djece predškolskog uzrasta, rana detekcija, dijagnostika i stimulacija kroz što raniji tretman djece sa poteškoćama u razvoju fine motorike gornjih ekstremiteta i formiranju grafomotoričkih sposobnosti. Uz veliku podršku mentora, doc. dr Željke Grublješića, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem…

Continue Reading
Close Menu