Evaluacija nastavnog procesa – Pravni fakultet 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. I godina - ljetni semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenataRimsko pravoDoc. dr Biljana PetrovićVeliki pravni sistemiProf. dr Željko Todorović/Nacionalna istorija države i pravaDoc. dr Biljana PetrovićEngleski jezik IISnježana Jež

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Pravni fakultet 1. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. IV godina - ljetni semestar AnketeNastavni materijalEvaluacija zadovoljstva studenataOsnove psihoterapijskog rada sa djecom i adolescentima  Doc. Dr Džanan BerberovićPsihologija darovitostiProf. dr Elvir IbeljićPsihologija porodiceDoc. dr Miroslav ĐurićPsihologija komunikacijeProf. dr Nermin MulaosmanovićOdabrane teme iz statistike i psihometrijeProf. dr Jasna BogdanovićInžinjerska psihologija i ergonomijadoc. dr Dragana AleksićPsihologija djece sa posebnim potrebamaDoc. dr Snežana Samardžić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 4. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. III godina - ljetni semestar Ankete        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenataOsnove psihologije radaDoc. dr Elvir IbeljićPsihopatologija djetinstva i mladostiDoc.dr Džanan Berberović/ Mr Ivana ŽivkovićPraktikum iz pedagoške psihologijeDoc. dr Zdravko Marjanović  Opšta psihopatologijaDoc.dr Džanan Berberović/ Mr Mitra Mirković HajdukovPsihologija u marketinguDoc. dr Dragana Milojković ČovićMirovna psihologija  Doc. dr Dragana Milojković Čović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 3. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. II godina - ljetni semestar Ankete        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenataKvalitativna istraživanja u psihologijiDoc.dr Elvir IbeljićPsihologija ličnostiProf. dr Jasna Bogdanović/ Gabriela Ninković DošenRazvojna psihologijaDoc.dr Miroslav ĐurićPsihologija svijesti – IzborniDoc. dr Snežana SamardžićPsihometrija IIProf. dr Jasna Bogdanović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 2. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. I godina - ljetni semestar Ankete        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenataPoslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja BarašinStatistika u psihologijiProf. dr Džanan BerberovićMotivacija i emocijaDoc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković DošenPsihologija opažanjaDoc. dr Miroslav Đurić/ Gabriela Ninković DošenEngleski jezik 1Snježana Milačak

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Filozofski fakultet 1. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. 4 godina – ljetni semestar Anketa        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenetaPolitički marketingprof.dr Nikola VojvodićOdnosi s javnošćuprof.dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko VaselićMenadžment informacionih sistemaProf.dr Branko LatinovićKorporativno upravljanjedoc.dr Mirko Miličević

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 4. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. 3 godina – ljetni semestar Anketa        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenataMarketinško komuniciranjeprof.dr Nikola Vojvodić / doc. dr Darko VaselićOrganizaciono ponašanjeProf. dr Dragan ĐuranovićMenadžement neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad ČovićPreduzetnički menadžementProf. dr Simonida VilićUpravljanje projektimaprof. dr Dragan ĐuranovićMeđunarodni marketingdoc.dr Milorad ĐukićMenadžement uslugaDoc. dr Esad Čović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 3. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. 2 godina – ljetni semestar Anketa        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenataMenadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan ĐuranovićMeđunarodna ekonomijaprof. dr Mladen IvićIstraživanje tržištaprof. dr  Nikola VojvodićKultura, etika i komunikacijeProf.dr Ostoja BarašinPoslovno pravo IIProf.dr Brana KomljenovićEngleski jezik IISnježana Milačak

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 2. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. 1 godina – ljetni semestar Anketa        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenetaMikroekonomijaProf.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro KrčićPoslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja BarašinOsnove menadžmentaDoc. dr Željko GrublješićPoslovna statistikaProf. dr Sead RešićEngleski jezik 1Snježana Milačak

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Marketing 1. godina – ljetni semestar

Evaluacija nastavnog procesa – Finansije i bankarstvo 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. 4 godina – ljetni semestar Anketa        Odgovorni nastavnikEvaluacija zadovoljstva studenetaMarketing u finansijama i bankarstvuProf.dr Darko VaselićProcjena vrijednosti preduzećaDoc. dr Dijana KremenovićMenadžment informacionih sistemaProf.dr Branko LatinovićKorporativno upravljanjedoc.dr Mirko MiličevićMenadžment osiguranjaDoc.dr Darko Pašalić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – Finansije i bankarstvo 4. godina – ljetni semestar