POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Timski rad i motivacija“. Cilj obuke je da polaznici, u interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom stručnog edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike postizanja boljeg timskog rada i višeg nivoa. Timskom organizacijom rada oslobađa se kreativna energija zaposlenih i stvara ,,sigurna” radna sredina za ispoljavanje vještina i znanja zaposlenih. Pored toga, timska organizacija rada daje zaposlenima veći osjećaj da mogu da utiču na radnu situaciju i povećava radnu motivaciju. Kroz trening,…

Continue Reading POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Intervju, prof. dr Mladen Milić

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? Univerzitet PIM je opredijeljen za savremene, inovativne i dinamičke studijske programe, koji prate evropske standarde i odgovarajuće fakultete u okruženju i EU koji su usko povezani sa potrebama i zahtjevima tržišta za visokoobrazovanim kadrovima. Naš univerzitet obrazuje visokostručne kadrove koji tokom studiranja stiču znanje na zavidnom nivou koje im omogućava ravnopravno uključenje u savremene poslovne tokove bez početne potrebe dodatnog usavršavanja.    Uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja i stavljanje mladog čovjeka u fokus sticanja znanja primjenom savremenih metoda obrazovanja i učestvovanja u naučno-istraživačkim procesima koji će mu u budućnosti omogućiti kvalitet, stručnost, kompetentost,…

Continue Reading Intervju, prof. dr Mladen Milić

Pozivnica za prijavu projekata za treću epizodu nove Sezone SBF Start up Challenge

Treća sezona TV takmičenja"Sarajevo Business Forum (SBF) Start-up Challenge" Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo i partneri u saradnji sa Hayat TV pozivaju sve mlade sa područja cijele Bosne i Hercegovine, starosti do 35 godina, da se prijave za novu, treću sezonu TV takmičenja u predstavljanju poslovnih ideja „SBF Start-up Challenge“. Kao i u protekle dvije sezone, SBF Start-up Challenge je takmičenje (univerzitetskih) timova i biznis ideja koje ocjenjuje stručni žiri. To je takmičenje u znanju kroz koje se nastoji popularizirati poduzetništvo i promovirati pozitivne vrijednosti. Odabrani učesnici će se takmičiti u TV emisiji, a pobjednici svake emisije će biti nagrađeni iz osiguranog nagradnog fonda…

Continue Reading Pozivnica za prijavu projekata za treću epizodu nove Sezone SBF Start up Challenge

Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Naš profesor na Filozofskom fakultetu, prof. dr Elvir Ibeljić, ukazao je na značaj doktorskih studija: "Doktorske studije su mnogo više od samog istraživanja i pisanja. Ono što se želi ostvariti jestdoprinos ukupnom temeljnom i primjenjivom znanju, te da doktoranti razviju akademski način razmišljanja i da ga kontinuirano nastave nadograđivati.Prije svega i najbitnije, Univerzitet zajedno sa nastavnicima promoviše pozitivnu socijalnu i emocionalnu klimu i interakciju korištenjem savremenih nastavnih sistema i metodičkih postupaka u cilju podsticanja razvoja svih studentskih sposobnosti u cjelini.Nastavni plan i program je inovativan, prati trendove i interesovanja studenata."

Continue Reading Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević

Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM ukazao je na značaj doktorskih studija: 🔹️"Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM, kao najviši stepen postdiplomskog studija, predstavljaju krunu akademskog razvoja svakog pojedinca.Nakon uspješnog okončanog doktorskog studija dobija se najviše akademsko zvanje - doktor pravnih nauka.🔹️Jedan od uslova za sticanje zvanja doktora nauka je uspješna izrada i odbrana doktorske disertacije, samostalnog naučno istraživačkog rada kojim se kandidat predstavlja javnosti na odabranom istraživačkom polju.Od velikoj je značaja pravilan izbor teme, pravca i metodologije istraživanja u čemu kandidatima na raspolaganju stoji nastavni kadar sa bogatim iskustvom sa najprestižnijih svjestkih univerziteta.🔹️Doktorske studije predstavljaju najznačajniji lični i…

Continue Reading ZNAČAJ DOKTORSKIH STUDIJA, prof. dr Predrag Raosavljević

Odbrana diplomskog rada, Đorđe Tešić

Na Fakultetu računarskih nauka Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada našeg studenta Đorđa Tešića. Tema njegovog diplomskog rada bila je „DEEP WEB & DARK WEB.“ U sastavu Komisije bili su:1. prof. dr Branko Latinović - predsjednik,2. prof. dr Saša Salapura - mentor,3. prof. dr Negovan Stamenković - član,4. Dijana Mitrović - zapisničar. Nesumnjivi trud kandidata uz saradnju sa mentorom prof. dr Sašom Salapurom, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, komisija je umjela da prepozna, te  konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada. Đorđe je zasluženo stekao…

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Đorđe Tešić

Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić

Naša studentica Filozofskog fakulteta Nikolina Jungić odbranila je diplomski rad pod nazivom „Povezanost emocionalne empatije i samopoštovanja sa optimizmom kod adolescenata.”  Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o precizno urađenom završnom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja povezao ne samo psihologiju, nego i statistiku i metodologiju koje su od osnove za istraživanje koje je sprovela naša studentica Nikolina.   Iskrene čestitke Nikolini i mentoru! 

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić

Odbrana diplomskog rada, Sara Lakić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Trebinju održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Sare Lakić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Tužba kao inicijalna parnična radnja kojom se pokreće parnični postupak.“ Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Sara Lakić zasluženo stekla zvanje diplomiranog pravnika Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Sari i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Sara Lakić

Intervju sa prof. dr Ostoja Barašin

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? „Prije svega, treba istaći da je studijski program savremen i inovativan, prilagođen savremenim zahtjevima poslovne prakse i potreba privrede. Fleksibilan je i adaptilan jer svakodnevno praćenje iskustava nametnulo je praksu korekcije i inoviranja studijskih programa.“ Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet? „Nastavni plan i program je prilagođen savremenim potrebama privrede, ali, što je najvažnije, realizacija studijskih programa je prilagođena mogućnostima studenata da prate realizaciju nastavnih aktivnoti kombinacijom direktnog kontakta sa studentima ili putem digitalnih alata prilagođenih studijskim potrebama. Univerzitet je svojom organizacijom u potpunosti…

Continue Reading Intervju sa prof. dr Ostoja Barašin

Poziv za studente – Plavi telefon prima nove volontere!

Savjetodavna linija za djecu i mlade Plavi telefon u potrazi je za novim volonterima i volonterkama.  Povećan broj poziva ka ovoj liniji, te sve veća potreba djece za savjetovanjem i podrškom zahtijevaju povećanje broja članova/ica tima Plavog telefona.  Do sada smo primili preko 20 100 poziva, a većina poziva koje dobijamo tiču se nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, porodičnih i vršnjačkih odnosa, razvoja i seksualnosti, te problema u školi. Mi vjerujemo da svako dijete ima pravo glasa, pomozimo im da se taj glas čuje! Dragi studenti, prijavite se i proširite vaša znanja. Pomozite da se omogući svakom djetetu ostvarivanje njegovih prava. Ovim putem…

Continue Reading Poziv za studente – Plavi telefon prima nove volontere!