Ekonomski fakultet  Univerziteta PIM omogućava svojim studentima da ovladaju znanjem, razviju vještine i poslovne sposobnosti na akademskom studiju prvog, drugog i trećeg ciklusa studija. (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS)

Nastavni proces organizovan je kroz četiri studijska programa u trajanju od četiri godine, i to:

  • Menadžment
  • Finansije i bankarstvo
  • Marketing
  • Ekonomska diplomatija

Close Menu