Univerzitet PIM na konferenciji pod nazivom “Studentskom praksom brže do posla”

Univerzitet PIM svojim redovnim učešćem na konferenciji pod nazivom„Studentskom praksom brže do posla“, pokazuje kolika je važnost praktične nastave, koju iz godine u godinu razvija i podiže svijest studentima o njenom značaju.  Redovna praksa tokom studija će omogućiti studentima da steknu praktične vještine i tako postanu profesionalniji i konkurentniji na tržištu rada.

Continue Reading

Obavještenje o terminima predavanja iz predmeta kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić

Obavještavamo studente da će se predavanja iz predmeta kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić održati u srijedu 04.12. i četvrtak 05.12.2019. godine u sledećim terminima: Srijeda 04.12.2019. Eksperimentalni nascrt: 11:00h-12:35h Psihometrija 1: 12:35h-15:25h Istorijski uvod u psihologiju: 15:25h-17:00h Četvrtak 05.12.2019. godine Istorijski uvod u psihologiju: 11:00-14:25 Psihometrija 1: 14:25h-16:00h Eksperimentalni nascrt: 16:10h-18:15h

Continue Reading

Obavještenje za predstojeće izbore za Studentski parlament

Drage kolege, da biste postali član studentskog parlamenta morate prijaviti svoju kandidaturu za člana Studentskog parlamenta. U Studentski parlamet se biraju po jedan član ispred svakog studijskog programa sa svake godine studija. Prijaviti se možete kod koordiantora nastave Igora Šabića ili prorektora za nastavu Mladena Ivića. Izbori će se održati u holu Univerziteta 06.12.2019. godine u periodu od 10:00h-17:00h. Svaki student treba da dođe da se prijavi kod članova izborne komisije koji će biti smješteni u holu, nakon čega će dobiti glasački listić sa imenima prijavljenih kandidata sa svoje godine studija.

Continue Reading
Close Menu