IZABRAN NOVI SASTAV STUDENTSKOG PARLAMENTA ZA AKADEMSKU 2022/23.

Novi saziv Studentskog parlamenta Univerziteta PIM za 2022/23.

Na Sjednici Studentskog parlamenta Univerziteta PIM, održanoj 16.11.2022. godine, donesena je odluka o izboru novog sastava SPPIM-a i imenovanju članova u organe Univerziteta.


Članovi Studentskog parlamenta za akademsku 2022/23. godinu su:

Faculty of Economics
I year: Radislavka Višekruna
II year Tamara Došlov
III year: Katarina Janković
IV year: Teodora Ćirković

Faculty of Philosophy
I godina: Sofija Pačariz
II godina: Milana Plavšić
III godina: Dajana Bašić
IV godina: Jovan Ostojić

Faculty of Law
I godina: Dragomir Lisičić
II godina: Nemanja Aleksić
III godina: Živka Oljača
IV godina: Aleksandar Maletić

Technical faculty
I godina: Miloš Rogić
II year Zlatka Kurtinović
III godina: Tamara Dmitrović
IV godina: Filip Pekija

Faculty of Computer Studies
:

I godina: Milica Dragišić
II godina: Dina Dedajić
III godina: Luka Vranić
IV godina: Anastasija Krčić

Studijski centar Univerziteta PIM u Trebinju:
Faculty of Economics
III godina: Marija Ratković
IV godina: Srđan Dreč

Faculty of Law
III godina: Biljana Dželetović
III godina: Aleksandra Tomanović

Za predsjednika SPPIM-a je izabrana Dajana Bašić.

Za zamjenika predsjednika je izabran Aleksandar Maletć.

Članovi Senata su Aleksandar Maletić i Tamara Dmitrović.

Članovi Komisije za kvalitet su: Tamara Došlov (EF), Sofija Pačariz (FF), Aleksandar Maletić (PF), Zlatka Kurtinović (TF), Luka Vranić (FRN).

Pravna služba: Aleksandar Maletić (PF)

Članovi naučno-nastavnih vijeća: Tamara Došlov (EF), Katarina Janković (EF), Milana Plavšić (FF), Jovan Ostojić (FF), Dragomir Lisičić (PF), Aleksandar Maletić (PF), Tamara Dmitrović (TF), Zlatka Kurtinović (TF), Anastasija Krčić (FRN) i Luka Vranić (FRN).

Novi saziv Studentskog parlamenta za 22-23
Izabran novi saziv Studentskog parlamenta, 16.11.2022.