CAHR PROJEKAT: ODRŽAN TRENING “UVOD U JAVNO ZAGOVARANJE” U TUZLI

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative održali su jednodnevni trening „Uvod u javno zagovaranje“ u Tuzli, 11.03.2022. godine u sklopu CAHR projekta. Nakon treninga održanom u Istočnom Sarajevu, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative su 11.03.2022. godine održali jednodnevni trening „Uvod u javno zagovaranje“ u Tuzli. Treningu su prisustvovali predstavnici članica CAHR mreže, kao i predstavnici akademske zajednice i organizacija civilnog društva kojima su u njihovom radu i djelovanju potrebne vještine javnog zagovaranja u cilju unaprjeđenja ljudskih prava građana u Bosni i Hercegovini. Javno zagovaranje je neiscrpna tema i samo zagovaranje omogućuje…

Continue ReadingCAHR PROJEKAT: ODRŽAN TRENING “UVOD U JAVNO ZAGOVARANJE” U TUZLI

STRUČNA EDUKACIJA: WORDPRESS I SEO

U Odjeljenju Univerziteta PIM u Trebinju održana je stručna edukacija na temu „WordPress i SEO za početnike“ U vrijeme savremenih nauka i novih tehnologija, neophodno je usvajati aktuelna znanja iz oblasti računarskih nauka. Poznavanje edukacija iz IT sektora predstavlja najperspektivniju i najtraženiju oblast. Na Univerzitetu PIM u Trebinju održana je 11. i 12. marta 2022. godine edukacija za studente, na temu „WordPress i SEO za početnike“. Stručnu edukaciju i predavanja održala je profesorica Ljubica Janjetović, doktor nauka iz oblasti Teorija dramskih umjetnosti, medija i kulture i docent iz umjetničko-nastavne oblasti Umjetnost (svi oblici stvaralaštva) na Univerzitetu PIM na predmetima Grafičke aplikacije, Osnovi dizajna i Animirana grafika. Edukacija…

Continue ReadingSTRUČNA EDUKACIJA: WORDPRESS I SEO

STUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

Naša koleginica Blanka Botić odbranila je diplomski rad na temu „Internet marketing” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9.3.2022. godine. Čestitamo Blanki na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog ekonomiste. SAŽETAK: Internet marketing je veoma važno sredstvo koje uprava kompanije koristi za bolju poziciju na tržištu. Primjenom internet marketinga na efikasan, ekonomičan i efektivan način, menadžment kompanije je uspostavio odnos između kompanije i potrošača, s jedne strane i između korisnika usluga, s druge strane. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini internet marketing će u kratkom vremenskom periodu postajati uspješan i nezamjenjiv poslovni model, a…

Continue ReadingSTUDENTKINJA BLANKA BOTIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “INTERNET MARKETING”

ANJA DELIĆ, ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “KAJANJE ZBOG MAJČINSTVA“

Studentkinja Anja Delić odbranila je diplomski rad na temu „Kajanje zbog majčinstva: interpretativna analiza kvalitativnih istraživačkih članaka“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci dana 9. marta 2022. Čestitamo našoj koleginici i njenom mentoru doc. dr Miroslavu Đuriću na jedinstvenoj i posvećenoj temi i na uspješnoj odbrani završnog rada i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. SAŽETAK: Postoji manjak literature i istraživanja koja ispituju emociju kајаnја kao јеdnо od mogućih afektivnih stanja koja prate majčinstvo. Fenomen „kajanja zbog majčinstva” se prvi put zvanično spominje u naučnoj literaturi u istraživanju Orne Donath (2015) koja .је intervjuisala 23 žene koje su izražavale kajanje. Ovaj rad…

Continue ReadingANJA DELIĆ, ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU “KAJANJE ZBOG MAJČINSTVA“

ODRŽANA STRUČNA OBUKA ”KANCELARIJSKO POSLOVANJE”

U periodu 10–11.3. 2022. za studente Univerziteta PIM održana je obuka na temu „Kancelarijsko poslovanje“. Edukaciju je organizovao Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM. Obuku je održala Nataša Tofil, poslovni sekretar Univerziteta PIM.  Kroz stručnu edukaciju, studenti su usvojili znanja i vještine iz narednih oblasti: • PRAVILNOG NAČINA ORGANIZACIJE RADA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU • VRSTE POSLOVNE DOKUMENTACIJE • OSNOVE KNJIŽENJA I KONTROLA POSLOVNE DOKUMENTACIJE • VAŽNOST PEČATA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU  Važnost obuke “Kancelarijsko poslovanje” se ogleda u poboljšanju kvaliteta poslovanja, a korist od pohađanja ove edukacije mogu da imaju svi zaposleni u različitim sektorima poslovanja.  Obuka omogućava ostvarivanje osnovnih principa poslovanja: tačnosti,…

Continue ReadingODRŽANA STRUČNA OBUKA ”KANCELARIJSKO POSLOVANJE”

UPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM: EDUKACIJA ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM U TREBINJU

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM organizuje edukacije za studente Odjeljenja u Trebinju u periodu od 15. do 16. marta 2022. na temu "Upravljanje stresom, emocijama i vremenom". Edukacije će voditi prof. dr Simonida Vilić, vanredni profesor na Univerzitetu PIM, naučna oblast Menadžment, koja o edukacijama navodi sljedeće: Previše posla, strah za budućnost i loši međuljudski odnosi glavni su uzroci stresa u privatnom i poslovnom životu. Kada smo pod stresom nemamo sposobnost jasnog razmišljanja i racionalnog odlučivanja. Loše odluke vode ka dodatnom stresu i novim lošim odlukama. Većina ljudi ima osećaj da ne može ništa uraditi sa svojim stresom. Računi neće prestati…

Continue ReadingUPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM: EDUKACIJA ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM U TREBINJU

BENJAMIN AHATOVIĆ, STUDENT RAČUNARSKIH NAUKA NA ERAZMUS RAZMJENI U KORDOBI

Naš kolega Benjamin Ahatović, student četvrte godine studijskog programa Računarske nauke na Fakultetu računarskih nauka Univerziteta PIM, boravi u Kordobi na studentskoj Erazmus razmjeni. U okviru Erazmus programa razmjene studenata, kolega Benjamin Ahatović pohađa nastavu u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine na Fakultetu kompjuterskog inženjeringa na Univerzitetu u Kordobi u Španiji. Tokom svog boravka u Španiji, kolega Benjamin je smješten u studentskom kampusu Rabanales 7km od centra Kordobe, kao i većina studenata iz različitih dijelova svijeta (Turske, Njemačke, Poljske i Italije), koji su tu po osnovu Erazmus razmjene. I pored jezičke barijere, gustog sadržaja i mnoštva obaveza u vezi studija, kolega Ahatović…

Continue ReadingBENJAMIN AHATOVIĆ, STUDENT RAČUNARSKIH NAUKA NA ERAZMUS RAZMJENI U KORDOBI

ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU PSIHOLOGIJA

Naše koleginice Mersiha Mašović i Meliha Halilović, studentkinje studijskog programa Psihologija odbranile završne diplomske radove NAŠA KOLEGINICA MERSIHA MAŠOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU „PSIHOLOŠKE TEORIJE I ŠKOLSKO UČENJE" Mersiha Mašović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, studijski program Psihologija, odbranila je diplomski rad na temu „Psihološke teorije i školsko učenje" 7.3.2022. godine pod mentorstvom doc. dr Elvira Ibeljića. Čestitamo na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku prvog ciklusa studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. SAŽETAK: Sve ono u ljudskom ponašanju što nije određeno nasleđem stečeno je učenjem. Bez učenja, čovek bi imao samo reflekse i fiziološke potrebe, a i…

Continue ReadingODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU PSIHOLOGIJA

PREDSTAVNICI UNIVERZITETA PIM PRISUSTVOVALI OBILJEŽAVANJU DANA BRČKO DISTRIKTA

Prof. dr Mladen Ivić, prorektor za nastavu na Univerzitetu PIM i koordinator Odjeljenja Univerziteta PIM u Brčko distriktu Đuka Mitrović prisustvovali su 8. marta 2022. godine Svečanoj akademiji povodom obilježavanja 22 godine Brčko distrikta Dana 8. marta 2022. godine u Kulturnom centru Brčko distrikta održana je svečanost povodom 22 godine uspostavljanja Brčko distrikta. U svečanoj akademiji su učestvovali svi relevantni zvaničnici iz uprave Distrikta, gradonačelnik i predsjednik Skupštine, supervizor za Brčko i drugi gosti iz ostalih institucija i privrede. Svečana akademija je ispraćena uz odgovarajući kulturno-umjetnički program i koktel. Prorektor za nastavu na Univerzitetu PIM prof. dr Mladen Ivić i koordinator Odjeljenja…

Continue ReadingPREDSTAVNICI UNIVERZITETA PIM PRISUSTVOVALI OBILJEŽAVANJU DANA BRČKO DISTRIKTA

DR JELENA KRULJ SA FINS U NOVOM SADU, PLENARNI PREDAVAČ NA KONFERENCIJI STED 2022 UNIVERZITETA PIM

Tema plenarnog predavanja dr Jelene Krulj na STED 2022: Food Waste and By-products as Potential Mycotoxin Biosorbents Dr Jelena Krulj is an engineer of food technology and a Research Associate at Institute of Food Technology, University of Novi Sad, Serbia. Jelena Krulj received both BSc (2010) and MSc (2011) degrees in Food Biotechnology from the Faculty of Technology, University in Novi Sad, Serbia. In 2019, she defended PhD thesis entitled: Potential biosynthesis of aflatoxin B1 in different species of Triticum spp. Her research is focused mainly on the quality and safety of plant based food products - microbiology and micotoxicology, characterization new…

Continue ReadingDR JELENA KRULJ SA FINS U NOVOM SADU, PLENARNI PREDAVAČ NA KONFERENCIJI STED 2022 UNIVERZITETA PIM