CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE: EDUKACIJA NA TEMU „WORDPRESS I SEO ZA POČETNIKE“

Postanite dio savremene priče – naučite rad u WordPress-u Poštovani studenti, Obavještavamo vas da će se u Odjeljenju Univerziteta PIM u Trebinju u periodu 11–12. marta 2022. godine održati stručna edukacija na temu „WordPress i SEO za početnike“ u sljedećim terminima: petak, 11.3.2022. od 14:30 do 18 časova isubota, 12.3.2022. od 9:30 do 13 časova. Edukacije će držati Ljubica Janjetović, doktor nauka iz oblasti Teorija dramskih umjetnosti, medija i kulture i docent iz umjetničko-nastavne oblasti Umjetnost (svi oblici stvaralaštva) na Univerzitetu PIM na predmetima Grafičke aplikacije, Osnovi dizajna i Animirana grafika. Edukacija je dio dodatnog stručnog obrazovanja studenata koje Univerzitet PIM organizuje…

Continue ReadingCENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE: EDUKACIJA NA TEMU „WORDPRESS I SEO ZA POČETNIKE“

GOSTOVANJE PROFESORA MILANA BLAGOJEVIĆA NA PRAVNOM FAKULTETU U BEOGRADU

Prof. dr Milan Blagojević, profesor Ustavnog prava na Univerzitetu PIM, održao je predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu povodom Svečane akademije 30 godina postojanja Republike Srpske. Tema predavanja je bila „30 godina Ustava Republike Srpske“. Svečanu akademiju je organizovao Studentski klub Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u amfiteatru "Radomir Lukić" u ponedjeljak, 28. februara 2022. godine, na dan kada je prije 30 godina Narodna skupština Republike Srpske usvojila Ustav Republike Srpske. Glavni cilj akademije bio je da upozna studente i javnost sa prošlošću srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i sa poteškoćama sa kojima se Republika Srpska suočavala od osnivanja do…

Continue ReadingGOSTOVANJE PROFESORA MILANA BLAGOJEVIĆA NA PRAVNOM FAKULTETU U BEOGRADU

STUDENTKINJA DUŠICA MARTINOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Naša koleginica Dušica Martinović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment odbranila je diplomski rad na temu "Kvalitet odnosa vlasnik-ljubimac kod privrženih vlasnika pasa i mačaka" 26.2.2022. godine. Čestitamo Dušici na jedinstvenoj i zanimljivoj temi, uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. Komisiju za odbranu diplomskog rada su činili: doc. dr Gordana Dukić, predsjednikdoc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, mentordoc. dr Snežana Samardžić, član.Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. REZIME: Porodicu karakteriše snažna emocionalna povezanost članova i ima poseban značaj za čovjeka. Status člana porodice ljudi dodjeljuju i drugoj vrsti – ljubimcima – psima i mačkama. Poput porodičnog…

Continue ReadingSTUDENTKINJA DUŠICA MARTINOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

STUDENTKINJA SEVERINA DAKIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Severina Dakić, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment odbranila je diplomski rad na temu "Uticaj društvenih mreža na psihičko zdravlje mladih" 26. februara 2022. godine. Naša koleginica je u svom diplomskom radu govorila o aktuelnoj temi – uticaju društvenih mreža na mlade, zatim o vezi između trendova, internetskih platformi i kreiranju javnog mnjenja kod mladih. Posebnu pažnju je poklonila sigurnosti na društvenim mrežama. Čestitamo koleginici Severini na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa. Komisiju za odbranu diplomskog rada su činili: doc. dr Gordana Dukić, predsjednikdoc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, mentordoc. dr Snežana Samardžić, članZapisnik je…

Continue ReadingSTUDENTKINJA SEVERINA DAKIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

STUDENT MILOŠ BUKVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Naš kolega Miloš Bukvić, student Pravnog fakulteta na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment odbranio je 26.2.2022. godine diplomski rad na temu "Dokazivanje i dokazi u parničnom postupku". Čestitamo kolegi Milošu na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju diplomiranog pravnika. Komisiju za odbranu diplomskog rada su činili: Prof. dr Aleksandra Vuković, predsjednikDoc. dr Dragoljub Reljić, mentorProf. dr Ilija Džombić, član.Zapisnik je vodila mr Nada Banović. SAŽETAK: Dokazivanje je procesna djelatnost parničnih stranaka i suda koje se preduzima u parnici radi potpunog i pravilnog utvrđivanja stanja stvari. Područje istraživanja diplomskog rada biće predmet dokazivanja, obezbjeđenje dokaza i dokazna sredstva u…

Continue ReadingSTUDENT MILOŠ BUKVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT MARKO MAJKIĆ ODBRANIO MASTER RAD

Marko Majkić student Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, odbranio je 26.2.2022. godine master rad na temu "Primena transakcione analize u grupnoj psihoterapiji klijenata sa teškoćama u emocionalnom funkcionisanju – studija slučaja". Čestitamo kolegi Marku na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku studija i stečenom zvanju master psihologije. Komisiju za odbranu master rada su činili: doc. dr Snežana Samardžić, predsjednik,doc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, mentor,doc. dr Gordana Dukić, član.Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković REZIME: U ovoj studiji je predstavljen rad psihoterapijske grupe koja je formirana u edukativne svrhe, a sa ciljem istraživanja uspešnosti i upotrebljivosti koncepata Transakcione analize…

Continue ReadingSTUDENT MARKO MAJKIĆ ODBRANIO MASTER RAD

UPIS U AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

Informacija o terminima prijemnih ispita JULSKI UPISNI ROK- Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita u prvom ispitnom terminu traje do 28.6.2022.- I termin prijemnog ispita održaće se 30.6.2022.- Upis na studij traje od 4. do 8. jula 2022. - Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita u drugom ispitnom terminu traje do 12.7.2022.- II termin prijemnog ispita održaće se 14.7.2022.- Upis na studij traje od 18. do 21. jula 2022. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK- Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita u prvom ispitnom terminu traje do 2.9.2022.- I termin prijemnog ispita održaće se 6.9.2022.- Upis na studij traje od 8. do 10. septembra 2022.…

Continue ReadingUPIS U AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

OVJERA ZIMSKOG I POČETAK LJETNOG SEMESTRA

Obavještenje o početku ljetnog semestra školske 2021/22. godine Poštovani studenti, Ovjera zimskog semestra školske 2021/22. godine trajaće od 01.03.2022. do 19.03.2022. godine. Ovjeru možete izvršiti u Studentskoj službi Univerziteta svaki radni dan od 08:30 do 16:30 časova i subotom od 08:30 do 13:00 časova. Početak ljetnog semestra predviđen je za ponedeljak 07.03.2022. godine. Podsjećamo studente, da bi mogli da ovjere semestar, potrebno je da izmire svoje obaveze prema Univerzitetu u skladu s potpisanim ugovorom. Studentska služba

Continue ReadingOVJERA ZIMSKOG I POČETAK LJETNOG SEMESTRA

STUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

Naš kolega Tarik Šarić sa studijskog programa Psihologija uspješno je odbranio završni diplomski rad dana 21.2.2022. godine. Kolega Tarik Šarić je radio diplomski rad na temu “Sagorijevanje na poslu”. Odbranom diplomskog rada završio je I ciklus akademskih studija na Filozofskom fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci i stekao zvanje diplomirani psiholog. Komisiju za odbranu završnog rada činili su: - doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik Komisije, - doc. dr Elvir Ibeljić, mentor i član Komisije, - doc. dr Gordana Dukić, član Komisije. - Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Komisija je izrazila zadovoljstvo urađenim radom i izabranom temom koja je aktuelna i neistražena te…

Continue ReadingSTUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

POSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM

Članovi Ekspertskog tima za rangiranje visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, prof. dr Mile Dželalija sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Splitu, prof. dr Tadeja Jere Jakulin sa Univerziteta Primorska iz Kopra, kao i predstavnica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske posjetili su 18. februara 2022. godine Univerzitet PIM. Posjeta Univerzitetu PIM je održana u okviru projekta rangiranja visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj u procesu reforme visokog obrazovanja, a čiji je nosilac Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske. Članovi Ekspertskog tima, koji su posjetili Univerzitet PIM su razgovarali sa menadžmentom Univerziteta, rektorom i direktorom, prorektorima za nastavu i naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, dekanima…

Continue ReadingPOSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM