Objave rezultata ispita

Rezultati ispita – oktobarski ispitni rok: Ekonomski odnosi sa inostranstvom, Međunarodno poslovanje, Korporativna diplomatija – drugi ciklus, Međunarodna trgovina i Trgovinska politika – drugi ciklus)

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM MEĐUNARODNO POSLOVANJE KORPORATIVNA DIPLOMATIJA - DRUGI CIKLUSMEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA - DRUGI CIKLUS

Continue ReadingRezultati ispita – oktobarski ispitni rok: Ekonomski odnosi sa inostranstvom, Međunarodno poslovanje, Korporativna diplomatija – drugi ciklus, Međunarodna trgovina i Trgovinska politika – drugi ciklus)

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM I MEĐUNARODNO POSLOVANJE – REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM - REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka MEĐUNARODNO POSLOVANJE - REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka

Continue ReadingEKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM I MEĐUNARODNO POSLOVANJE – REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka