Obavještenje o terminima usmenih ispita i upisa ocjena kod prof. Jasne Bogdanović Čurić i prof. Nermina Mulaosmanovića

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić održati u petak 30.9.2022. godine sa početkom u 12:00 časova. Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Nermina Mulaosmanovića održati u petak 30.9.2022. godine sa početkom u 11:00 časova.

Continue ReadingObavještenje o terminima usmenih ispita i upisa ocjena kod prof. Jasne Bogdanović Čurić i prof. Nermina Mulaosmanovića

Rezultati ispita, septembarski rok, I termin: Uvod u psihoterapiju i savjetovanje, Opšta psihopatologija, posebni dio, Metode kliničke procjene, Osnove psihoterapijskog rada sa djecom i adolescentima

Uvod u psihoterapiju i savjetovanje Opšta psihopatologija, posebni dio Metode kliničke procjene Osnove psihoterapijskog rada sa djecom i adolescentima

Continue ReadingRezultati ispita, septembarski rok, I termin: Uvod u psihoterapiju i savjetovanje, Opšta psihopatologija, posebni dio, Metode kliničke procjene, Osnove psihoterapijskog rada sa djecom i adolescentima