Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

DA LI STE SPREMNI ZA PRELAZAK GRANICA U 2021? Ako jeste, Experience agencija vam nudi mogućnost rada u Minhenu u Njemačkoj na 2 ili 3 mjeseca. Naravno, tu je i program Work and travel u Americi koji je uveliko u pripremama kako ništa ne bi poremetilo nadolazeće ljeto! O svim informacijama možete čuti na prezentaciji putem registracije na linku: https://docs.google.com/forms/d/1j2NCFHgrCy9gQb_jfs0I7qq0aK4uxXWjAeZ6oMOgnvA/viewform?gxids=7757&edit_requested=true https://youtu.be/cDvVP2gkfeA

Continue Reading Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Timski rad i motivacija“. Cilj obuke je da polaznici, u interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom stručnog edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike postizanja boljeg timskog rada i višeg nivoa. Timskom organizacijom rada oslobađa se kreativna energija zaposlenih i stvara ,,sigurna” radna sredina za ispoljavanje vještina i znanja zaposlenih. Pored toga, timska organizacija rada daje zaposlenima veći osjećaj da mogu da utiču na radnu situaciju i povećava radnu motivaciju. Kroz trening,…

Continue Reading POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Obavještenje o dodatnom terminu predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da će se predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića održati 26.11. i 27.11.2020. godine u sledećim terminima: Četvrtak 26.11.2020. godine Uvod u kliničku psihologiju                         13:30-16:30 Metodologija psihološki istraživanja       11:00-13:30 Petak 27.11.2020. godine Uvod u kliničku psihologiju                         10:00-12:00 Metodologija psihološki istraživanja       12:00-15:00

Continue Reading Obavještenje o dodatnom terminu predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića

Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Naš profesor na Filozofskom fakultetu, prof. dr Elvir Ibeljić, ukazao je na značaj doktorskih studija: "Doktorske studije su mnogo više od samog istraživanja i pisanja. Ono što se želi ostvariti jestdoprinos ukupnom temeljnom i primjenjivom znanju, te da doktoranti razviju akademski način razmišljanja i da ga kontinuirano nastave nadograđivati.Prije svega i najbitnije, Univerzitet zajedno sa nastavnicima promoviše pozitivnu socijalnu i emocionalnu klimu i interakciju korištenjem savremenih nastavnih sistema i metodičkih postupaka u cilju podsticanja razvoja svih studentskih sposobnosti u cjelini.Nastavni plan i program je inovativan, prati trendove i interesovanja studenata."

Continue Reading Značaj doktorskih studija, prof. dr Elvir Ibeljić

Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić

Naša studentica Filozofskog fakulteta Nikolina Jungić odbranila je diplomski rad pod nazivom „Povezanost emocionalne empatije i samopoštovanja sa optimizmom kod adolescenata.”  Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o precizno urađenom završnom diplomskom radu, koji je po obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja povezao ne samo psihologiju, nego i statistiku i metodologiju koje su od osnove za istraživanje koje je sprovela naša studentica Nikolina.   Iskrene čestitke Nikolini i mentoru! 

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Nikolina Jungić