Univerzitet PIM koorganizator prve međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.

Univerzitet PIM učesnik je i kooragnizator 1. međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja će se održati 25. novembra 2020. god. na sveučilištu Libertas, Trg J. F. Kennedya 6b u Zagrebu, Hrvatska uživo uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera te virtualno u online okruženju. Univerzitet PIM predstavit će naši cijenjeni profesori, prof. dr. Ostoja Barašin kao član organizacionog odbora, a kao učesnik konferencije i 2. panela pod temom ''Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma'' prof. dr. Nikola Vojvodić.U 2. panelu je predviđeno aktivno uključivanje predstavnika akademske zajednice i predstavljanje njihovog viđenja međunarodnog povezivanja u svrhu razvoja ruralnog turizma, s posebnim naglaskom na održivi i…

Continue Reading Univerzitet PIM koorganizator prve međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.
Intervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković
prof. dr Aleksandra Vuković

Intervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? „Naš Univerzitet je prepoznatljivo mjesto sticanja znanja i vještina interaktivnog učenja, kvalitetnih predavanja, organizovanog naučno-istraživačkog rada, mobilnih diskusija, pisanja i kreativnog rada, dakle mjesto za punu osposobljenost za budući profesionalni rad, savremene tržišne zahtjeve i sve veće buduće izazove.“ Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet? „Naša prepoznatljivost je kontinuirani rad da stvorimo uslove za savremeno sticanje znanja i vještina, za stručnu pripremljenost sa osloncem na nauku, tehnologiju, informatičko-komunikacijska dostignuća, društvene procese i nove izazove kulture života. Time ćemo na najvišim evropskim i domaćim standardima…

Continue Reading Intervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković

ODRŽANA SVEČANA DODJELA INDEKSA NA UNIVERZITETU PIM U BRČKO DISTRIKTU

Na Univerzitetu PIM u Brčko Distriktu održana je svečana dodjela indeksa uz poštovanje epidemioloških mjera. Našim dragim studentima indekse je uručio uvaženi prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Ivić i uputio im pozdravnu riječ dobrodošlice, te poželio sreću u ostvarenju akademskih ciljeva. Takođe, naš profesor Ostoja Barašin održao je uvodno predavanje studentima na temu “Uvod u sociologiju”. Univerzitet PIM svojim studentima želi da svakodnevno napreduju na fakultetu koji su izabrali za gradnju svoje uspješne karijere! Dobro nam došli!

Continue Reading ODRŽANA SVEČANA DODJELA INDEKSA NA UNIVERZITETU PIM U BRČKO DISTRIKTU

Odbrana diplomskog rada, Emir Ražanica

Pod mentorstvom uvaženog prof. dr Branka Latinovića održana je odbrana diplomskog rada našeg studenta Emira Ražanice na Fakultetu računarskih nauka. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Izrada dinamičke web stranice - Online recepti“. Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Emir zasluženo stekao zvanje diplomiranog inženjera računarstva i informatike Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Emiru i i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Emir Ražanica

Odbrana diplomskog rada, Nada Krstić

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Nade Krstić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Perfekcionizam i socijalno-psihološke karakteristike lidera“. Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Nada zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Nadi i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Nada Krstić

Odbrana diplomskog rada, Maja Burkanović

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana diplomskog rada naše studentice Maje Burkanović. Tema njenog diplomskog rada bila je „Relacije između motiva postignuća, perfekcionizma i školskog uspjeha “. Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Maja  zasluženo stekla zvanje diplomiranog psihologa Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Maji i mentoru!

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Maja Burkanović

Odbrana master rada, Jelena Spasić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada naše studentice Jelene Spasić. Tema njenog diplomskog rada bila je „Zaštita ljudskih prava u međunarodnom pravu“. U sastavu Komisije bili su: prof. dr Predrag Raosavljević - predsjednik Komisije, doc. dr Jelena Latinović - mentor i član Komisije, doc. Biljana Petrović - član Komisije, Gordana Marković – zapisničar Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog master rada, čime je Jelena Spasić zasluženo stekla zvanje master prava Univerziteta PIM. Iskrene čestitke Jeleni i mentoru!

Continue Reading Odbrana master rada, Jelena Spasić

Odbrana master rada, Adnana Jušić

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada naše studentice Adnane Jušić. Tema njenog master rada bila je „Afektivna vezanost, pol i socio-demografski faktori kao prediktori stresa, anksioznosti, depresivnosti i adverzivnih iskustava i djetinjstvu“. U sastavu Komisije bili su: doc. dr Miroslav Đurić - predsjednik Komisije, doc. dr Elvir Ibeljić - mentor i član Komisije, doc. dr Džanan Berberović - član Komisije, Gordana Marković – zapisničar Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog master rada, čime je Adnana Jušić zasluženo stekla zvanje master psihologa, Univerziteta PIM. Iskrene čestitke…

Continue Reading Odbrana master rada, Adnana Jušić