Obavještenje za raspored nastave za ljetni semestar za studente koji si prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, da je raspored nastave sa dodatnim terminima predavanja objavljen na stranicama fakulteta u odjeljku raspored nastave.

Continue ReadingObavještenje za raspored nastave za ljetni semestar za studente koji si prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na jednomjesečni ljetni program o ljudskim pravima u Amsterdamu, Kopenhagenu ili Sarajevu (3. juni – 1. juli 2020. godine) i John Lewis Fellowship u Atlanti, SAD (23. jun - 21. juli 2020. godine). Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente/ice dodiplomskog studija, master studija, kao i za one koji su u posljednje dvije godine završili svoje visokoškolsko obrazovanje. Naši interdisciplinarni ljetni programi svake godine se istovremeno održavaju u šest gradova i okupljaju preko 130 studenata i mladih profesionalaca iz Evrope i SAD-a. Sastoje se od nizapredavanja i diskusija sa univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima…

Continue ReadingPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020

Lista evidencije prisustva nastavi i predispitne obaveze iz Sociologije

Priloženi dokument koji studenti mogu preuzeti je lista za evidenciju prisustva nastavi i pregled predispitnih obaveza za školsku 2019/20 iz Sociologije kod profesora Ostoje Barašina. LISTA-ZA-EVIDENCIJU-SOCIOLOGIJADownload

Continue ReadingLista evidencije prisustva nastavi i predispitne obaveze iz Sociologije