Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

DA LI STE SPREMNI ZA PRELAZAK GRANICA U 2021? Ako jeste, Experience agencija vam nudi mogućnost rada u Minhenu u Njemačkoj na 2 ili 3 mjeseca. Naravno, tu je i program Work and travel u Americi koji je uveliko u pripremama kako ništa ne bi poremetilo nadolazeće ljeto! O svim informacijama možete čuti na prezentaciji putem registracije na linku: https://docs.google.com/forms/d/1j2NCFHgrCy9gQb_jfs0I7qq0aK4uxXWjAeZ6oMOgnvA/viewform?gxids=7757&edit_requested=true https://youtu.be/cDvVP2gkfeA

Continue Reading Online prezentacija za rad studenata u Americi i Njemačkoj

POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Timski rad i motivacija“. Cilj obuke je da polaznici, u interakciji sa motivirajućim, kreativnim i zanimljivim pristupom stručnog edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike postizanja boljeg timskog rada i višeg nivoa. Timskom organizacijom rada oslobađa se kreativna energija zaposlenih i stvara ,,sigurna” radna sredina za ispoljavanje vještina i znanja zaposlenih. Pored toga, timska organizacija rada daje zaposlenima veći osjećaj da mogu da utiču na radnu situaciju i povećava radnu motivaciju. Kroz trening,…

Continue Reading POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „TIMSKI RAD I MOTIVACIJA”

Obavještenje za termin predavanja iz predmeta Sistemi u realnom vremenu i Operativni sistemi

Obavještavamo studente da se predavanja iz predmeta Sistemi u realnom vremenu i Operativni sistemi pomjeraju sa četvrtka 05.11. na srijedu 04.11.2020. godine u sledećim terminima: Srijeda 04.11.2020. Sistemi u realnom vremenu 14:00-15:30 Operativni sistemi 12:00-13:30

Continue Reading Obavještenje za termin predavanja iz predmeta Sistemi u realnom vremenu i Operativni sistemi

Odbrana diplomskog rada, Zoran Matijević

Pod mentorstvom uvaženog prof. dr Branka Latinovića održana je odbrana diplomskog rada našeg studenta Zorana Matijevića na Fakultetu računarskih nauka. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Razvoj web prezentacije“. Komisija je pohvalila rad našeg studenta Zorana i istakla praktičnu iskoristivost kao najveću vrijednost njegovog diplomskog rada. Pored kandidata, koji je nesumnjivo uložio veliki trud u ovaj rad, velike zasluge idu na račun njegovog mentora, prof. dr Branka Latinovića koji je pomagao kandidatu ogromnim znanjem i iskustvom, što je Komisija umjela da prepozna, te je ovaj diplomski rad ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Zoran Matijević zasluženo stekao zvanje diplomiranog inženjera računarstva i…

Continue Reading Odbrana diplomskog rada, Zoran Matijević