CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE STUDENATA UNIVERZITETA PIM

 
Planiranje karijere je doživotni proces definisanja i rada na postizanju ciljeva karijere. Dok ste na Univerzitetu PIM, napredovaćete na mnogo načina, a neke od najvećih odluka sa kojima ćete se suočiti odnose se na to na koji način ćete iskoristiti svoje vrijeme tokom studiranja i kako ćete se pripremiti za svoju budućnost. Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM je tu da Vam pomogne u svim aspektima planiranja karijere – uključujući samoprocjenu, istraživanje karijere, sticanje iskustva u stvarnom svijetu kroz stažiranje, pomoć pri traženju posla i planiranje dodatnog obrazovanja. Zajedno možemo učiniti da Vaš posao iz snova postane stvarnost.


Misija Centra za razvoj karijere Univerziteta PIM je da pomogne studentima osnovnih i postdiplomskih studija, kao i diplomiranim studentima, u određivanju glavnog pravca studija, u izboru smjera karijere, i/ili sticanju dodatnog obrazovanja. Naglašavamo da će studenti svoj uspjeh ostvariti usvajanjem novih znanja i razvojem veština i kompetencija koje su neophodne za pronalaženje posla, kao i postizanje ličnih i profesionalnih ciljeva. Na taj način studenti Univerziteta PIM će u budućnosti moći donositi prave poslovne odluke, postići zadovoljstvo u karijeri i biti produktivni članovi društva.

ALUMNI KLUB

ELEKTRONSKA PRIJAVA

PRIJAVA

RADIONICE

ELEKTRONSKA PRIJAVA

PRIJAVA

POSTAVI PITANJE!

OBRATI SE ČLANOVIMA NAŠEG TIMA!

POŠALJI IMEJL

NAŠ TIM

Doc. dr Ljubica Janjetović

Član

Zlatka Kurtinović

Student volonter

Prof. dr Simonida Vilić

Rukovodilac

Prof. dr Nikola Vojvodić

Karijerni savjetnik