Darjana Sredić

Darjana Sredić,
saradnik u nastavi

 

E-mail:
sredic50@gmail.com

OBRAZOVANJE

  • 2019 – diplomirani psiholog,  Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Filozofski fakultet, smjer Psihologija.
  • 2020 – master psihologije, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Filozofski fakultet, smjer Psihologija.


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • “Grupna psihoterapija socijalne anksioznosti studenata: prikaz jednog ciklusa grupnog psihoterapijskog rada”. (2021). Zbornik radova sa XI međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2021, str.679-689.