Raspored nastave Prvi ciklus – Zimski semestar 2021/22
Prva godinaPreuzmi
Druga godinaPreuzmi
Treća godina – Ekonomske diplomatijePreuzmi
Treća godina – Finansije i bankarstvoPreuzmi
Treća godina – MarketingPreuzmi
Treća godina – MenadžmentPreuzmi
Četvrta godina – Ekonomske diplomatijePreuzmi
Četvrta godina – Finansije i bankarstvoPreuzmi
Četvrta godina – MarketingPreuzmi
Četvrta godina – MenadžmentPreuzmi
Digitalna ekonomija Raspored nastave Prvi ciklus –Zimski semestar 2021/22
Prva godina – Digitalna ekonomijaPreuzmi
Druga godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Treća godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Četvrta godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Drugi ciklus
Economic diplomacyPreuzmi
Finance and BankingPreuzmi
MarketingPreuzmi
ManagementPreuzmi

Raspored nastave za studente sa ITEP-a Odjeljenje u Istočnom Sarajevu

Prvi cikljus – Ljetni semestar
FINANSIJE I BANKARSTVO – raspored nastavePreuzmi