Erasmus+ Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, and gain experience abroad. Set to last until 2020, Erasmus+ doesn't just have opportunities for students. Merging seven prior programmes, it has opportunities for a wide variety of individuals and organisations.

More information you can find on the official web page of the program..

KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+ PROGRAMU?

Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polju obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu ciljnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili kompaniji, koje mogu podnijeti prijavu.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u svim aktivnostima Erasmus+ programa prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama(zemlje članice Evropske unije, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok u pojedinim aktivnostima programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta). U kategoriju partnerskih zemaljaspada i Bosna i Hercegovina.

Više o kvalificiranosti zemalja za učešće možete naći na ovom linku.

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelomično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE).

Implementaciju Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini prati Nacionalni Erasmus+ ured u BiH.

Za pitanja i dodatne informacije oko prijave kontaktirajte prorektora za NIR: doc. dr Dejan Kojić  dejan.kojic@univerzitetpim.com.

Close Menu