PROFESORI UNIVERZITETA PIM U CELJU, OKTOBAR 2021.

Erasmus razmjena dobrih etičkih praksi - Ljubljana

PROFESORI VIŠE POSLOVNE ŠKOLE IZ CELJA  U BANJALUCI, MAJ 2021.

Erasmus razmjena, Zdenka grlica, 2021
Etika, Erasmus, Celje, maj 2021
Grlica, Celje, Erasmus, 2021, maj
grlica, Celje, Erasmus, maj 2021
Erasmus razmjena, Miro Mihec, 2021

PROFESOR MARIUS BENEA IZ RUMUNIJE NA UNIVERZITETU PIM,  MART 2020.

Erasmus+, Marius Benea, 2020

STUDENTI UNIVERZITETA PIM NA RAZMJENI, 2018.

Student četvrte godine studija Ekonomskog fakulteta uuniverziteta PIM iz Trebinja, Stefan Mitrović, boravio u Rumuniji. u periodu od 08.03.2018. do 01.06.2018. godine (jedan semestar) 

Student je boravio u Baia Mare, Technical University of Cluj Napoca – North University Centre of Baia Mare gdje je pohađao nastavu tokom ljetnog semestra.
Student je putovao u Rumuniju u pratnji koordinatora za međunarodnu saradnju, g-đe Vesne Rodić koja je bila uz studenta tokom njegovog smještanja i upoznavanja sa Fakultetom.

Erasmus razmjena 2018

STUDENTI SA UNIVERZITETA POLITECHICA UNIVESITY TIMISIOARA IZ HUNEDOARE, NA RAZMJENI NA UNIVERZITETU ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT U BANJOJ LUCI, 2018.

Studenti master studija Univerziteta Politechica Univesity Timisioara iz Hunedoare, Flavius Silviu i Sorin Olieriu, su od 01.03.2018. do 01.06.2018. godine (jedan semestar) boravili na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, gdje su pohađali nastavu.

Erasmus 2018, Timisoara, Flavius i Silviu

STUDENTI UNIVERZITETA PIM NA RAZMJENI 2017.

Erasmus razmjena 2017