erasmus+
Maribor, Erasmus, 2021

Univerzitet PIM ima bogatu Erazmus saradnju sa Univerzitetima i visokoškolskim ustanovama u okruženju i Evropi.

Erazmus razmjena

Još od 2015. godine, naši studenti su boravili i studirali na: Tehničkom univerzitetu u Kluž-Napoki, Fakultetu za inženjering u Hunedoari u Rumuniji i Univerzitetu Kordobi u Španiji. Isto tako, studenti sa ovih univerziteta su boravili jedan ili više semestara na Univerzitetu PIM.

Osim toga, naši profesori su izvodili nastavu studentima na univerzitetima sa kojima PIM ima potpisan sporazum, a profesori sa tih Univerziteta su boravili na PIM-u i držali predavanja našim studentima.

Erazmus razmjena: POSJETA FAKULTETU ZA INŽENJERING U HUNEDOARI – MART 2022.

 
Erazmus razmjena, mart 2022

Doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno-istraživački rad, ma Darjana Sredić, saradnik u Centru za međunarodnu razmjenu i doc. dr Ljubica Janjetović, nastavnik na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM, boravili su na Fakultetu za inženjering u Hunedoari u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine u sklopu Erazmus razmjene (Erasmus+ program), u teaching i training programu.

Tokom pet dana boravka, naši nastavnici su imali niz aktivnosti u sklopu kulturno-obrazovne razmjene: obišli su univerzitetski kampus u Hunedoari, koji uključuje studentski dom, učioničke prostorije, laboratorije, amfiteatre, dekanat, sportske sale i slično, razgovarali su sa nastavnicima, dekanom i prodekanom fakulteta, te studentima i drugim osobljem.

Razgovorima su prisustvovali dekan Fakulteta za inženjering u Hunedoari, dr ing. Gelu-Ovidiu Tirian, sa prodekanom dr ing. Sorin-Aurel Ratiu, te profesorima dr ec Marijusom Beneom, prof. Laurom Beneom,  prof. Mihaelom Popom i prof. dr ing. Anom Virginiom Socialici.

Doc. dr Ljubica Janjetović, održala je predavanje studentima treće godine studijskog programa za informatičke nauke na temu „Umjetnost, komunikacija i digitalne tehnologije“, a koleginica Darjana Sredić prezentovala je Univerzitet, naše fakultete, odjeljenja i studijske programe studentima iz Hunedoare.

Osim toga, naši nastavnici su iskoristili priliku da se sastanu i razgovaraju sa nastavnim osobljem sa Mašinskog fakulteta Politehničkog univerziteta iz Temišvara (dr Luiza Dungan, dr Francisc Popescu i dr Adrian Cioabla) i dogovore novu razmjenu nastavnog osoblja u kojoj će nastavnici iz Temišvara posjetiti Tehnički fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci.

Erazmus razmjena, mart 2022
Erazmus razmjena, mart 2022

U okviru Erazmus programa razmjene studenata, kolega Benjamin Ahatović pohađa nastavu u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine na Fakultetu kompjuterskog inženjeringa na Univerzitetu u Kordobi u Španiji.

Tokom svog boravka u Španiji, kolega Benjamin je smješten u studentskom kampusu Rabanales 7km od centra Kordobe, kao i većina studenata iz različitih dijelova svijeta (Turske, Njemačke, Poljske i Italije), koji su tu po osnovu Erazmus razmjene.

Benjamin Ahatović , Kordoba Španija Erazmus razmjena studenata 2
Benjamin Ahatović , Kordoba Španija Erazmus razmjena studenata 2

Erazmus razmjena: PROFESORICA MIHAELA POPA IZ RUMUNIJE U POSJETI UNIVERZITETU PIM 2021.
Mihaela Popa, Erazmus+, Rumunija, 2021

Profesorica Mihaela Popa sa Tehničkog fakulteta u Hunedoari, Politehnički univerzitet Temišvar, Rumunija, posjetila je danas, 22.11.2021. godine, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Ispred Univerziteta PIM, profesoricu Popu dočekali su prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju na Univerzitetu PIM, doc. dr Dejan Kojić, sekretar Univerziteta, Igor Šabić i rukovodilac Centra za dizajn, doc. dr Ljubica Janjetović.

Posjeta profesorice Pope Univerzitetu PIM, Banja Luka, realizuje se u okviru Erazmus+ programa i međunarodne saradnje i razmjene studenata i nastavnog osoblja između Univerziteta PIM i Politehničkog univerziteta iz Temišvara sa kojim Univerzitet PIM sarađuje već duži niz godina.

Tokom sastanka, prisutni su razgovarali o budućim planovima za razmjenu nastavnika i studenata i Erazmus programu, razgovaralo se o obrazovanju i obrazovnim sistemima u obje zemlje, online nastavi, pandemiji i njenom uticaju na proces obrazovanja, o studijskim programima, razmijenjena su nastavna iskustva i ideje.

Napravljeni su i planovi i dogovor o predavanjima koja će profesorica Popa držati studentima Univerziteta PIM u narednim danima. Tema njenog predavanja je „Metodički aspekti i didaktičke strategije za lični razvoj i samospoznaju učenika“. Profesorica će prezentovati način na koji studenti mogu implementirati ove koncepte u uobičajenu praksu u svom svakodnevnom životu, tj. u životu budućih stručnjaka na tržištu rada. Cilj njenog predavanja, kako ona to navodi, je „da svaka osoba u svojoj formaciji ima priliku da stupi u kontakt sa ovim univerzumom u bilo kojoj životnoj dobi i da počne živjeti svoj život svjesnije i usklađenije sa samim sobom“.

Mihaela Popa
Mihaela Popa
Mihaela Popa
Erazmus razmjena: PROFESORI UNIVERZITETA PIM U CELJU, OKTOBAR 2021.
Erasmus razmjena dobrih etičkih praksi - Ljubljana
Erazmus razmjena: PROFESORI VIŠE POSLOVNE ŠKOLE IZ CELJA  U BANJALUCI, MAJ 2021.
Etika, Erasmus, Celje, maj 2021
Erasmus razmjena, Zdenka grlica, 2021
Grlica, Celje, Erasmus, 2021, maj
grlica, Celje, Erasmus, maj 2021
Erasmus razmjena, Miro Mihec, 2021
Erazmus razmjena: PROFESOR MARIUS BENEA IZ RUMUNIJE NA UNIVERZITETU PIM, MART 2020.
Erasmus+, Marius Benea, 2020

Students  IZ HUNEDOARE SA UNIVERZITETA POLITECHICA UNIVERSITY TIMISIOARA, NA RAZMJENI NA UNIVERZITETU ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT U BANJOJ LUCI, 2018.

Studenti master studija Univerziteta Politechica Univesity Timisioara iz Hunedoare, Flavius Silviu i Sorin Olieriu, su od 01.03.2018. do 01.06.2018. godine (jedan semestar) boravili na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, gdje su pohađali nastavu.

Erasmus 2018, Timisoara, Flavius i Silviu

STUDENTI UNIVERZITETA PIM NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU KLUŽ-NAPOKA, UNIVERZITETSKI CENTAR BAJA-MARE, RUMUNIJA 2018.

Student četvrte godine studija Ekonomskog fakulteta uuniverziteta PIM iz Trebinja, Stefan Mitrović, boravio u Rumuniji. u periodu od 08.03.2018. do 01.06.2018. godine (jedan semestar) 

Student je boravio u Baia Mare, Technical University of Cluj Napoca – North University Centre of Baia Mare gdje je pohađao nastavu tokom ljetnog semestra.
Student je putovao u Rumuniju u pratnji koordinatora za međunarodnu saradnju, g-đe Vesne Rodić koja je bila uz studenta tokom njegovog smještanja i upoznavanja sa Fakultetom.

Erasmus razmjena 2018

STUDENTI UNIVERZITETA PIM NA RAZMJENI u RUMUNIJI 2017.

Erasmus razmjena 2017
ERASMUS RAZMJENA