FACULTIES AND STUDY PROGRAMS

PIM - Organizaciona struktura shema
Programi

Studenti na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci mogu da upišu jedan od jedanaest studijskih programa na I ciklusu studija.

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

 • Economic diplomacy
 • Finance and Banking
 • Marketing
 • Management
 • Digitalna ekonomija

Studijski program na Pravnom fakultetu:

 • Law

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

 • Psychology
 • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

 • Graphic engineering and design
 • Industrijski inženjering i menadžment – energetska efikasnost i zelena energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

 • Computer Science

Na II ciklusu studija, Univerzitetu PIM u Banjoj Luci nudi naredne studijske programe:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

 • Economic diplomacy
 • Finance and Banking
 • Marketing
 • Management

Studijski program na Pravnom fakultetu:

 • Law

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

 • Psychology

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

 • Computer Science