Image result for psychology

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM izvodi se studijski program Psihologija na prvom, drugom i trećem ciklusu studija (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS) i studijski program Andragogija u trajanju od 3 godine (180 ECTS) na prvom ciklusu studija, i dvije godine na drugom ciklusu studija (120 ECTS).

Close Menu