Image result for psychology

U savremenom društvu i civilizaciji potrebe za psiholozima su sve izraženije. U preduzećima, klinikama i zdravstvenim ustanovama, sigurnosnim kućama i savjetovalištima veoma je malo zaposlenih psihologa. U vaspitno-obrazovnim institucijama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, domovi učenika i internati) imaju veoma mali broj zaposlenih psihologa.

Upoznajte se sa psihološkom naukom, naučite osnovne principe psihičkog razvoja i načine kognitivnog funkcionisanja, te razumjevanje ponašanja pojedinca i grupa, ovladajte osnovnim metodološkim postupcima u psihološkim istraživanjima i statističkim metodama.

Na Filozofskom fakultetu PIM univerziteta izvode se studijski program Psihologija u trajanju od 4 godine (240 ECTS) na prvom ciklusu studija i studijski program Andragogija u trajanju od 3 godine (180 ECTS) na prvom ciklusus studija.

Close Menu