Adress

Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

+387 51-378-300

Contact

Tel/Fax centrale: 051/378-300
Students service: 051/378-303
Teaching coordinator: 051/378-305
Protector of teaching: 051/371-481
Library: 051/378-304
Accounting: 051/378-306

Radno vrijeme


Radni dani: 8:00 – 18:00


Saturday: 8:45 – 12:00


Where are we

Do Univerziteta se jednostavno dolazi iz svih pravaca jer mu je pristup omogućen sa auto-puta Banja Luka – Gradiška ili sa stare ceste Banja Luka – Lazarevo – Trn – Laktaši.

Ako iz pravca centra grada idete zapadnim tranzitom, da biste došli do Univerziteta morate proći kružni tok kod Tržnog centra Tempo i nakon toga, na drugom semaforu, skrenuti desno. U tom slučaju, Univerzitet će vam biti s desne strane. Kao vodič za skretanje mogu vam poslužiti Verano Motors i Gas petrol benzinska pumpa s lijeve strane ili GT auto s desne strane.

Ako iz centra grada idete starom cestom, morate proći pored Pijace s desne strane, zatim Poljoprivredne škole s lijeve strane, pored glavnog semafora u Lazarevu i skrenuti lijevo nakon kasarne. Da biste došli do Univerziteta, prolazite ulicom pored kasarne i skrećete desno glavnim putem. Tada vam je Univerzitet s lijeve strane. 

Iz pravca centra grada, do Univerziteta možete doći i autobuskom linijom 13B (liniju pogledajte ovdje), prevoznika Aldemo turs (stanica Poslovna škola).

Ako dolazite iz suprotnog pravca (iz pravca Gradiške, Laktaša ili Prijedora), da biste došli do Univerziteta skrećete lijevo na prvom semaforu odmah nakon Prijedorske petlje sa koje se vidi zgrada Univerziteta.

Student service

Referent:
Gordana Marković
gordana.markovic@fakultetpim.com

Dušan Prelo
dusan.prelo@univerzitetpim.com

 

Publishing and library

Referent u biblioteci: Darko Barunović
pimbiblioteka@fakultetpim.com

 

Centar za dizajn i marketing

Rukovodilac: Ljubica Janjetović
ljubica.janjetovic@gmail.com 

 

Administration

Rector: prof. dr Dragan Đuranović
gandra.djuranovic@gmail.com

Director: prof.dr Ilija Džombić
ilijapim@yahoo.com

Protector for science: assistant professor Dejan Kojic,PhD
dejan.kojic@univerzitetpim.com
kojic.d@hotmail.com

Protector for teaching: prof. dr Mladen Ivić
ivic.mm81@gmail.com

Referent in students service: Nataša Tofil
natasa.tofil@univerzitetpim.com

Teaching coordinator: Igor Šabić
igor.sabic@univerzitetpim.com

Koordinator za upis: prof.dr Vojislav Škrbić
vojo46@gmail.com

Dekan Ekonomskog fakulteta: prof. dr Marijana Žiravac Mladenović
marijana.mladenovic@fakultetpim.com

Dekan Pravnog fakulteta: prof. dr Mladen Ivić
ivic.mm81@gmail.com m

Dekan Fakulteta računarskih nauka: prof. dr Velimir Dedić
velimir.dedic@gmail.com

Dekan Filozofskog fakulteta: prof. dr Simonida Vilić
svilic26@yahoo.com

Dekan Tehničkog fakulteta: prof. dr Nikola Vojvodić
profnikolavojvodic@gmail.com

Centar za kvalitet:
info@fakultetpim.com

Accounting and finance

Referent: Jadranka Cvijić
jadranka.cvijic@univerzitetpim.com

Bank accounts of University
ATOS BANK a.d. Banja Luka:
567-162-11003136-31
UniCredit Bank a.d. Banjaluka:
551-500-11296940-32
Nova Banka a.d. Banja Luka:
555-100-00491311-47

Odjeljenje u Brčko distriktu:

Banka Poštanska štedionica a. d. Banja Luka:
571-010-00002921-31