Dr Miro Katić, docent

Krivično pravo
Krivično-procesno pravo
Međunarodno krivično pravo
Dokazno krivično pravo

E-mail: miro.katic@univerzitetpim.com

Obrazovanje

 • 1993 – Diploma – Fakultet bezbjednosti Zemun;
 • 2015 – Doktorat – Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad;

2016 – Izbor u zvanje 

Najvažniji objavljeni radovi

 1. Miro Katić, 2012, Osnovne karakteristike važenja krivičnog zakona u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Glasilo Matice Hrvatske, Motrišta, Časopis za kulturu, znanost i društvena pitanja, Mostar, br. 68, str. 66-77. (M-51)
 2. Miro Katić, 2013, Uloga i značaj uviđaja i rekonstrukcije događaja u krivičnom postupku u Republici Srpskoj, Univerzitet u Sofiji, Policijska akademija, Sofija, Bilten br. 43, str. 167-181.
 3. Zoran Pavlović, Miro Katić, 2014, Krajnja nužda kao jedna od općih osnova isključenja protupravnosti kaznenog djela, Glasilo Matice Hrvatske, Motrišta, Mostar, br. 75/76, str. 88-99. (M-51)
 4. Miro Katić, 2015, Zaštita žrtava zločina protiv čovečnosti, odbranjena doktorska disertacija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Republika Srbija
 5. Miloš Stamenković, Miro Katić, 2015, Kriminalističko profilisanje kao metod otkrivanja nepoznatih izvršilaca krivičnih dela, U: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: XII tradicionalni naučni skup „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim trendovima u regionu, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet privredna akademija, str. 705-727, (M-34)
 6. Zoran Pavlović, Miro Katić, 2017, Kompenzacija i integralna reparacija žrtvama silovanja kao djela u osnovi krivičnog djela zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini, Medija Centar „Odbrana“, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd, Vojno delo,Vol 63, br. 03/2017, str. 86-98. (M-51)
 7. Miro M. Katić, Ranko Mijić, 2018, Indikatori ugrožavanja bezbjednosti kao osnov valjanog odlučivanja, 10. Međunarodna naučna konferencija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Dom Vojske Srbije, Beograd, Zbornik radova „Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru“, str. 287-305
 8. Miro M. Katic, Ranko Mijic, 2018, Security threat indicators as a base for  proper decision-making, 10th  International Scientific Conference FREEDOM AND SECURITY IN REAL AND CYBER SPACE, Ministry of Defense Republic of Serbia, Belgrade, Procedings from the Conference, held on 08.06.2018., p.p. 287- 305, ISBN 978-86-86707-69-7, COBISS.SR-ID 275630860
 9. Miro Katić, Gorana Marković, 2018, Karakteristike modela istrage sa akcentom na krivične istrage u Bosni i Hercegovini u periodu prije reforme pravosuđa iz 2003. godine, Banja Luka, Anali poslovne ekonomije, br. 19, str. 59-73 (M-52)
 10. Miro Katić, 2019, Međunarodna regulacija otmica djece, Banja Luka, STED Journal of Social and Technological Development, No1/2019., str. 73- 84 (M-52)
 11. Miro Katić, Jovan Miljković, 2019, Zagađivanje životne sredine opasnim materijama u krivičnom pravu Republike Srpske, 11. Međunarodna konferencija „ Vraćanje planete ljudima i vraćanje čoveka planeti“, Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Republika Srbija, str. 559-595 (M-14)
 12. Pollution of the Environment by Dangerous Substances in the Criminal Law od the Rebublic of Srpska
 13. 11th  Internacional Scientific Conference „RETURING THE PLANET TO PEOPLE AND RETURING MAN TO THE PLANET“, Belgrade, Republic of Serbia, Collection of Papers, p.p. 559-595
 14. Miro Katić, Iskra Katić, 2019, „THE BEST INTEREST OF THE CHILD” AS ONE OF BASIC    PRINCIPLES IN THE PROTECTION OF CHILDREN IN CASES INTERNATIONAL HIJACKINGS”,   YEARBOOK Human Right Protection, p.p. 413-429, 3rd International Scientific Conference “Protection of the right’s of the child – 30 years from adoption of the Convention on the rights of the child”, 29th  and 30th  of October 2019 in Rectorate of University of Novi Sad (dr. Zoran Djindjic 1)
  Treća Međunarodna konferencija „Zaštita ljudskih prava – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ u organizaciji Instituta za kriminološka i sociolška istraživanja-Beograd i  OMBUDSMAN-a AP Vojvodina, Republika Srbija, Novi Sad, 29. i 30. oktobar 2019., Rektorat Univerziteta u Novom Sadu. (dr Zorana Đinđića br. 1), Zbornik radova, str. 413-429.
 15. Miro Katić, Zoran Pavlović, 2019, Uprošćene procesne forme u Krivično-procesnom pravu Republike Srpske, VIII Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje, 08. i 09. novembar 2019. godine.
  „SIMPLIFIED PROCEDURAL FORMS IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW OF THE REPUBLIC OF SRPSKA“, 8rd International Conference on Social and Technological  Development, Trebinje, November 08-09, 2019.

Druge značajne informacije (učešće na konferencijama, projekti, angažaman)

 • UN International Police Task Force,  Course of  Professional study in  HUMAN DIGNITY, 07th – 13th  February 1998.
 • UN International Police Task Force,  Course of Professional study in POLICE TRANSNATIONAL COURSE,  March/April 1999.
 • United States Department of Justice,  International Criminal Investigative,  August 02 – August 13, 1999.
 • Međunarodne policijske snage UN-a , Kurs policijskog djelovanja u zajednoci,  May/June, 2000.
 • UN Mission in Bosnia and Herzegovina, Seminar on Prostitution and Trafficking of Persons and the recovery of Computers and Their Component Parts, August, 2000.
 • United States Department of Justice,  Advenced Homicide Investigation Course, May 28 – June 01. 2001.
 • INTERPOL – Polizeidirektion Schleswig-Holstein Mitte, U skladu sa ugovorom između MUP-a RS Banja Luka i Bezirkskriminalinpektion –Kiel, stručno usavršavanje i rad na poslovima suzbijanja organizovanog kriminaliteta u SR Nemačkoj, pokrajina Schleswig-Holstein, grad Kiel, 01.-27. November, Kiel, 2001.
 • UN Mission in Bosnia and Herzegovina, Management for Supervisors, July 2002.
 • Učešće na savjetovanju o Pravilima Rimskog puta u organizaciji Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Republičke kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom u Banja Luci (juni-juli 2002.)
 • Učešće na naučnom skupu održanom na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci na temu „Korporativna bezbednost-rizici, pretnje i mere zaštite, Banja Luka 2010.
 • Učesnik Konferencije „Reforma krivičnog prava“ u organizaciji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, uz podršku OEBS-a, projekat Unapređenja dostupnosti pravde u Srbiji, 03.- 06. april 2014, Kopaonik.
 • Projekat „Procesuiranje ratnih zločina“, Obuka za policijske istražitelje u oblasti ratnih zločina, Banja Luka16.-20. juni 2014. (prenesena iskustva i literatura tužilaca Odjeljenja za ratne zločine Okružnog tužilaštva Banja Luka).
 • United States Department of Justice, projekat „Borba protiv terorizma“ u organizaciji Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama, Ministarstvo pravosuđa SAD, Sarajevo, 11.-14. april 2016. godine.
 • Izlagač na Međunarodnoj konferenciji „Sloboda, bezbednost: Pravo na privatnost“ u organizaciji Pokrajinskog Ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja – Beograd, a uz podršku Pravosudne akademije i  Misije OEBS-a u Srbiji, 16. – 17. novembar 2017, Novi Sad.
 • Presenter at the International Scientific Conference „FREEDOM, SECURITY: THE RIGHT OF PRIVACY“, Provincial Protector of Citizens, Institute of Criminological and Sociological Research, 16.- 17. November 2017, Novi Sad, Republic of Serbia.
 • Izlagač i uvodna riječ na Međunarodnoj konferenciji, Indikatori ugrožavanja bezbjednosti kao osnov valjanog odlučivanja, 10. Međunarodna naučna konferencija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Dom Vojske Srbije, Beograd, Zbornik radova „Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru“, 2018.
 • UN International Police Task Force,  Course of  Professional study in  HUMAN DIGNITY, 07th – 13th  February 1998.
 • UN International Police Task Force,  Course of Professional study in POLICE TRANSNATIONAL COURSE,  March/April 1999.
 • United States Department of Justice,  International Criminal Investigative,  August 02 – August 13, 1999.
 • Međunarodne policijske snage UN-a , Kurs policijskog djelovanja u zajednoci,  May/June, 2000.
 • UN Mission in Bosnia and Herzegovina, Seminar on Prostitution and Trafficking of Persons and the recovery of Computers and Their Component Parts, August, 2000.
 • United States Department of Justice,  Advenced Homicide Investigation Course, May 28 – June 01. 2001.
 • INTERPOL – Polizeidirektion Schleswig-Holstein Mitte, U skladu sa ugovorom između MUP-a RS Banja Luka i Bezirkskriminalinpektion –Kiel, stručno usavršavanje i rad na poslovima suzbijanja organizovanog kriminaliteta u SR Nemačkoj, pokrajina Schleswig-Holstein, grad Kiel, 01.-27. November, Kiel, 2001.
 • UN Mission in Bosnia and Herzegovina, Management for Supervisors, July 2002.
 • Učešće na savjetovanju o Pravilima Rimskog puta u organizaciji Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Republičke kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom u Banja Luci (juni-juli 2002.)
 • Učešće na naučnom skupu održanom na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci na temu „Korporativna bezbednost-rizici, pretnje i mere zaštite, Banja Luka 2010.
 • Učesnik Konferencije „Reforma krivičnog prava“ u organizaciji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, uz podršku OEBS-a, projekat Unapređenja dostupnosti pravde u Srbiji, 03.- 06. april 2014, Kopaonik.
 • Projekat „Procesuiranje ratnih zločina“, Obuka za policijske istražitelje u oblasti ratnih zločina, Banja Luka16.-20. juni 2014. (prenesena iskustva i literatura tužilaca Odjeljenja za ratne zločine Okružnog tužilaštva Banja Luka).
 • United States Department of Justice, projekat „Borba protiv terorizma“ u organizaciji Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama, Ministarstvo pravosuđa SAD, Sarajevo, 11.-14. april 2016. godine.
 • Izlagač na Međunarodnoj konferenciji „Sloboda, bezbednost: Pravo na privatnost“ u organizaciji Pokrajinskog Ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja – Beograd, a uz podršku Pravosudne akademije i  Misije OEBS-a u Srbiji, 16. – 17. novembar 2017, Novi Sad.
 • Presenter at the International Scientific Conference „FREEDOM, SECURITY: THE RIGHT OF PRIVACY“, Provincial Protector of Citizens, Institute of Criminological and Sociological Research, 16.- 17. November 2017, Novi Sad, Republic of Serbia.
 • Izlagač i uvodna riječ na Međunarodnoj konferenciji, Indikatori ugrožavanja bezbjednosti kao osnov valjanog odlučivanja, 10. Međunarodna naučna konferencija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Dom Vojske Srbije, Beograd, Zbornik radova „Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru“, 2018.